Petak , 27. May, 2022

KULTURA - CULTURE

Saradnja Udruženja mladih ''Pod našom tvrđavom-Sub Catro Nostro'' i Doma kulture ''Edhem Mulabdić''

img

POTPISAN MEMORJANDUM O MEĐUSOBNOJ PODRŠCI I SARADNJI

Na osnovu dosadašnje ostvarene saradnje i afirmacije kulture na području općine Maglaj, predsjednik Udruženja mladih „Pod našom tvrđavom-Sub Catro Nostro“Admir Ahmetbegović i direktor Doma kulture " Edhem Mulabdić" Dragomir Dunđer potpisali su Memorandum o međusobnoj podršci i saradnji.

Potpisivanjem ovog Memoranduma nastaviće se dosadašnja saradnja ali i unaprijediti novim aktivnostima. Memorandum će olakšati budući rad, ali i pomoći u ostvarivnju zajedničke Misije, a to je afirmacija kulture na lokalnom nivou. Udruženje i Dom kulture zajedno će raditi na projektima i nastupati prema donatorima što će pomoći unapređenju kulturnog sadržaja na području općine Maglaj.

Ovim Memoradumom obje strane su obećale da će se međusobno podržavati i pomagati kako u zajedničkim tako i u pojedinačnim aktivnostima, shodno resurima kojima raspolažu. Dragomir Dunđer, direktor Doma kulture "Edhem Mulabdić" zahvalio se predsjedniku Udruženja Admiru Ahmetbegoviću, ali i svim članovima na dosadašnjem trudu i radu, te istako da je potpisivanje ovo dokumenta formalnost i da su mladi do sada imali veliku podršku, a ona neće izostati ni u budućem periodu.

Dragomir Dunđer, najavio je buduće zajedničke projekte koji će obogatiti kulturni život na lokalnom području i dodao da ga raduje premijera predstave " Paukova mreža" koja je zakazan za 20.mart. Admir Ahmetbegović zahvalio se Dragomiru Dunđeru, direktoru Dom kulture, na inicijativi i potpisanju Memoranduma, koji je kruna dosadašnjeg rada Udruženja ali i obaveza da se bolje i više radi na promociji kulture u na području općine Maglaj.maglaj.net