Petak , 16. Apr, 2021

KULTURA - CULTURE

Atelje i galerija ''AB'' Maglaj vas poziva na otvaranje kolektivne izložbe i prezentacije knjige ''SLIKE SUVREMENOSTI'' (FOTO)

img

Atelje i galerija AB - Maglaj poziva vas u petak, 16.10.2020. u 19:00 sati na prezentaciju knjige "SLIKE SUVREMENOSTI" - Ogledi o arhitekturi, fotografiji i umjetnosti i u 20:00 sati na otvaranje kolektivne izložbe "SLIKE SUVREMENOSTI" bosanskohercegovačkih umjetnika.

Na prezentaciji učestvovat će autorica prof.dr. Aida Abadžić Hodžić sa koleginicama: Anjom Bogojević MA historije umjetnosti sa Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, Lamijom Neimarlija, dr. filozofije, odsjek estetika sa Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevo i Lejlom Kahrović Handžić, MA, diplomirani inžinjer arihtekture sa Arihtektonskog fakulteta u Sarajevo.

Pored teme i prezentacije o knjizi koja ima sadržaj da naslovi okupljeni u knjizi "Slike suvremenosti" - Ogledi o arhitekturi, fotografiji i umjetnosti predstavljau izbor, za ovo izdanje, prilagođenih tekstova objavljenih u posljednjih petnaest godina u formi esjea, osvrta na likovne izložbe, tekstova u izložbenim katalozima i monografijama umjetnika, izlaganja na naučnim stručnim skupovima, a kroz koje su promišljani fenomeni, pojave i sudionici suvremene arhitekture i urbanizma, likovnih umjetnosti, fotografije, dizajna, kao i uloga muzeja suvremene umjetnosti i likovne kritike...

Pored prezentacije knjige zainteresirani imat će priliku da dobiju odgovore na sva pitanja vezana za umjetnost , kako je posmatrati i njeno shvatanje itd ...

O autorici knjige:

Aida Abadžić Hodžić (rođena 1970.) jest historičarka umjetnosti i likovna kritičarka. Redovna je profesorica historije umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Odsjeku za historiju umjetnosti i francuski jezik i književnost. Na istom Fakultetu studirala je i dvogodišnji studij iz oblasti muzeologije. Godine 2003. magistrirala je na Odsjeku za povijest umjetnosti, na Katedri za modernu umjetnost i vizualne komunikacije Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 2008. godine doktorirala je na Katedri za historiju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, iz oblasti savremene bosanskohercegovačke umjetnosti u evropskom likovnom kontekstu.

Od 1999. godine predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu na Muzičkoj akademiji i Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Grana: Nacionalna umjetnost modernog i savremenog doba, umjetnost novog vijeka, moderna i savremena umjetnost

Područije intersovanja: Historijske avangarde, moderna i savremena umjetnost u Bosni i Hercegovini u evropskom kontekstu moderna i savremena umjetnost južnoslavenskih prostora, likovna kritika i teorija

Pokrenula je i uređivala prvi bosanskohercegovački časopis iz oblasti savremenih vizuelnih umjetnosti, likovne kritike i teorije VIZURA. Objavljuje likovnu kritiku i prikaze s područja moderne i savremene umjetnosti, prijevode s francuskog i engleskog jezika. Predstavnica je Bosne i Hercegovine u Forumu slavenskih kultura – međunarodnoj organizaciji za promociju kulturne i naučne saradnje među zemljama slavenskog govornog područja, sa sjedištem u Ljubljani te u Evropskom centru za moderne jezike (ECML) Vijeća Evrope, sa sjedištem u Grazu. Članica je međunarodne asocijacije likovnih kritičara (AICA) sa sjedištem u Parizu.

Autorica je nekoliko značajnih likovnih monografija i brojnih izlagačkih projekata u zemlji i inostranstvu, između ostalih u Palais UNESCO u Parizu, Museo Correr u Veneciji, Pera Museum u Istanbulu, Umjetničkom paviljonu u Zagrebu.... Za knjigu Bosanskohercegovačka grafika 20. stoljeća: šezdesete i sedamdesete godine 20. stoljeća u kontekstu moderniteta i postmoderniteta dobitnica je nagrade za poseban doprinos umjetnosti na Sajmu knjige u Sarajevu 2011. godine te nagrade "Hasan Kaimija" (2013). Knjiga "Selman Selmanagić i Bauhaus", u dopunjenom izdanju, prevedena je i na njemački jezik i predstavljena u Bauhaus arhivu u Berlinu, u okviru Godine evropskog kulturnog naslijeđa (ECHY 2018).maglaj.net