Ponedeljak , 22. Jul, 2019

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

img

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za plasteničku proizvodnju na području općine Maglaj

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 38. Odluke o izvršavanju  Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2019. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj:10/18), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2019. godinu, Općinski načelnik  o b j a v lj u j e

img

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za pčelarstvo na području općine Maglaj

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 38. Odluke o izvršavanju  Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2019. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj:10/18), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2019. godinu, Općinski načelnik o b j a v lj u j e

img

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za uzgoj krastavca kornišona na području općine Maglaj

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 38. Odluke o izvršavanju  Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2019. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj:10/18), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2019. godinu, Općinski načelnik o b j a v lj u j e

img

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za uzgoj feferona na području općine Maglaj

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 38. Odluke o izvršavanju  Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2019. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj:10/18), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2019. godinu, Općinski načelnik o b j a v lj u j e

img

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju aronije i borovnice na području općine Maglaj

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 38. Odluke o izvršavanju  Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2019. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj:10/18), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2019. godinu, Općinski načelnik  o b j a v lj u j e

img

U Maglaju se sprema hip hop spektakl

U okviru manifestacije „Studentsko ljeto 2019“ u petak 26.07.2019. od 20,00 sati na ljetnoj U pozornici JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ u Maglaju, pod pokroviteljstvom Općine Maglaj održat će se treća po redu Revija urbane kulture.

img

Načelnik Mahmutagić upriličio prijem za Amnu Muhamedović

Danas je načelnik općine Mirsad Mahmutagić upriličio prijem za Amnu Muhamedović, Maglajku koja je ostvarila historijski uspjeh na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Prvi put u 73 godine postojanja ove obrazovne institucije, jedna osoba je u index upisala samo ocjene 10.

img

Održana 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Završena je 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj i prema  Dnevnom redu, danas su bile 23 tačke na rasporedu. Prilikom usvajanja Dnevnog reda, ukinuta je tačka  Prijedlog Odluke o odobravanju proširenja postojećeg kioska „Mimo“ za proizvodnju pekarskih proizvoda u Ul. Aleja ljiljana, u vlasništvu Terzimehić Alise iz Maglaja, kao deveta tačka dodana  je Odluka o zatvaranju kolektivnog centra/naselja Omerdino polje kroz implementaciju projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja-Projekat CEB II“, te je Izvještaj o realizaciji programa sanacije lokalnih i nekategorisanih puteva za 2018. godinu preimenovan u Izvještaj o realizaciji Programa održavanja , sanacije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta i gradskih ulica u 2018. godini.

img

SPARK school od jeseni u Maglaju: OTVORENE PRIJAVE!

 

Nakon Mostara i Zenice, vrijeme je da se SPARK school proširi i na ostale gradove Bosne i Hercegovine. Čast je pripala gradu Maglaju, gdje će od jeseni budući programeri iz Maglaja, Žepča, Zavidovića, Tešnja, Doboja, Gračanice i Teslića moći sudjelovati na početnim i naprednim radionicama programiranja. 

img

Javni konkurs za dodjelu javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim priznanjima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/13 i 2/14) i člana 3. Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/18), Odbor za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje

img

"Marš mira" Srebrenica

Grupa naših sugrađana koja se uputila pješke na „Marš mira“ Srebrenica 1995-2019. večeras bi trebala stići u kamp sa svim ostalim učesnicima ovogodišnjeg marša.

img

Obavještenje

Obavještavaju se sva lica koja su se prijavila za odlazak u Memorijalni centar Potočari da je polazak 11.7.2019. godine u 5,00 sati sa autobuske stanice Novi Šeher i u 5,30 sati sa platoa ispred Doma kulture "Edhem Mulabdić" u Maglaju.

img

KONKURS za prijem u radni odnos u JU "Dom zdravlja" Maglaj

Na osnovu člana 4. i 5. Pravilnika o radu JU "Dom zdravlja" Maglaj, člana 39. i 40. Statuta JU "Dom zdravlja" Maglaj, Pravila koja će se primjenjivati prilikom zapošljavanja radnika u JU "Dom zdravlja" Maglaj broj: UO-01.968/17 od 08.08.2017. godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj: 13/19) i Odluke broj: 01-1093/19 od 05.07.2019. godine., direktor Ustanove na osnovu ukazane potrebe raspisuje

img

29. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 08.07.2019.godine, sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 18.07. 2019. godine sa početkom u 8:30 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.