Četvrtak , 09. Jul, 2020

Koronavirus u Maglaju

0 slučaja (trenutno)
748 testirano
0 samoizolacija
147 oporavljenih

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

img

Obavještenje o provođenju projekta "Podrška statitstičkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak"

Federalni zavod za statistiku obavještava da će se u periodu od 01.07.2020. godine u trajanju od 22 dana ( uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana) u okviru projekta "Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak", a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i hercegovine ( Službeni glasnik BIH 26/04 i 42/04 ) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH ( "Službene novine Federacije BIH" br. 63/03 i 9/09 ) na teritoriji općine Maglaj provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

 

img

KONKURS za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika-djeci branilaca za školsku 2020./2021. godinu.

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije ( djeca branilaca ) koji imaju prebivalište na području grada/općine Maglaj u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u gradu/općini Maglaj, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u gradu/općini Maglaj, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola-djeci branilaca za školsku 2020./2021. godinu.