Srijeda , 13. Nov, 2019

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

img

Obavijest za poljoprivrednike

Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općina Maglaj u saradnji sa firmom ,,BOLETUSS” d.o.o. Sarajevo organizuje prezentaciju projekta ,,Otkup ljeko bilja” na području općine Maglaj.

 

img

JAVNI POZIV za dodjelu finansijske podrške malim projektima

Bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice, osigurana su, u kontinuitetu, kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, putem javnih poziva za male grantove.

img

Delegacija posjetila općinu Maglaj u okviru obilaska partnerskih općina projekta Dijaspora za razvoj

U okviru obilaska partnerskih općina, delegacija koju su činili predstavnici Vlade Švicarske, šef međunarodne pomoći Ambasade u BiH Švicarske Patrick Egli sa saradnica  Azrom Šarenkapa, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a Sukhrob Khoshmukhamedov, šef projekta Dijaspora za razvoj (D4D) Merima Avdagić i pomoćnik ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Kemo Sarač posjetili su općinu Maglaj.

 

img

Održana Javna tribina ''Antifašizam - jučer, danas, sutra''

U sklopu projekta „Maglajski duh antifašizma - jučer, danas, sutra” održana je Javna tribina ''Antifašizam - jučer, danas, sutra'' u organizaciji Udruženja antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata općine Maglaj. Gosti tribine su bili Bogić Bogićević, bivši član Predsjedništva SFRJ i  prof.dr. Miodrag Živanović.

 

img

Obavijest o održavanju javne rasprave o Nartu Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020. godinu i Nacrta odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020. godinu

Na trideset drugoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj održanoj dana 31.10.2019. godine prihvaćen je Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020. fiskalnu godinu i Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020. fiskalnu godinu. Na istoj sjednici donesen je Zaključak kojim su Služba za privredu, financije/finansije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj i Načelnik općine zaduženi da do 21.11.2019. godine organizuju JAVNU RASPRAVU na temu "Primjedbe i prijedlozi na Nacrte donesenih dokumenata".

img

Održana akademija povodom Dana civilnih žrtava rata

U sali Općinskog vijeća Maglaj održana je akademija povodom 29. oktobra Dana civilnih žrtava rata. Prisutnima se ispred Udruženja civilnih žrtava rata obratio predsjednik Upravnog odbora Jasmin Insanić , glavni imam Nevres ef. Hodžić i u ime načelnika, Eldina Mehinagić.

img

Općina Maglaj učesnik Okruglog stola razmjene iskustava

Načelnik općine Mirsad Mahmutagić prisustvovao je Okruglom stolu razmjene iskustava u Sarajevu, koje je organizirao People in Need sa svojim partnerima.  Glavni partneri projekta, općine Maglaj, Livno, Laktaši i Jezero podijelili su praktično iskustvo u javnoj komunikaciji, planiranju projekta i međunarodnoj saradnji.

 

img

32. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 24.10.2019.godine, sazivam 32. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 31.10. 2019. godine sa početkom u 09:00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.