Ponedeljak , 08. Mar, 2021

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

img

Održana sjednica Privrednog savjeta Općine Maglaj

U okviru redovnih aktivnosti, Privrednog savjeta općine Maglaj, u četvrtak, 25.02.2021. godine u sali Općinskog vijeća, Dom kulture “Edhem Mulabdić” u Maglaju je održana sjednica na kojoj su razmatrane slijedeće tačke:

 

img

Obavještenje

Obavještavamo sva pravna i fizička lica sa područja naše općine, da je Općina Maglaj završila I fazu radova na izgradnji novog mosta preko rijeke Liješni

img

Obavještenje o provođenju projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“

Iz Federalnog zavoda za statistiku obavještavaju da će se u periodu od 08.02.2021.godine u trajanju od 22 dana u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine i Zakonom o statistici u Federaciji BiH, na teritoriju općine Maglaj provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

 

img

Održana druga redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Održana je druga redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj u kino sali JU Dom kulture “Edhem Mulabdić“ uz poštivanje preporuka i mjera koje su na snazi. Prema Dnevnom redu uz planiranih 29 tačaka, dodana je još jedna tačka Odluka o privremenoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama općine Maglaj.

 

img

Obavještenje: Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu

Na drugoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj održanoj dana 03.02.2021. godine prihvaćen je Nacrt Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu. Na istoj sjednici donesen je Zaključak kojim se javna rasprava na temu „Primjedbe i prijedlozi na Nacrte donesenih dokumenata“ treba provesti u roku od 15 (petnaest) dana.

img

Otvoreni 18. ''Mulabdićevi dani kulture''

 

Otvaranjem Odjeljenja za slijepa i slabovidna lica  i promocijom knjige „Kritičari o Amiru Brki“ otvoreni su 18.“Mulabdićevi dani kulture“.

img

2. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj- prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 22.01.2021.godine, sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 03.02.2021. godine sa početkom u 09:00 sati, u kinosali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

img

Realizovan projekat ''Muzika bez granica''

Veliki broj aktivnosti realizovano je za najmlađe u JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ uz podršku USAID-ovog projekta PRO-Budućnost i Općine Maglaj. Dodjelom nagrada za najuspješnije okončan

img

Vlada FBiH usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba/stožera FMZ, opće mjere produžene za 14 dana

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 28.01.2021. usvojila je informaciju o epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj koronavirusom (COVID-19) u Federaciji BiH na dan 25.01.2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana, računajući od 30.01.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka. Usvojenom Naredbom, sve mjere ranije Naredbe koja je na snazi produžene su za narednih 14 dana.

img

Regionalni direktor organizacije Humanity first posjetio općinu Maglaj

Danas je Zubair Khan, regionalni direktor organizacije „Humanity first“ za Balkan posjetio općinu Maglaj i sastao se sa načelnikom općine Mirsadom Mahmutagićem. Sastanku su prisustvovali Mufeezur Rahman predsjednik organizacije "AMH" i  Eldina Mehinagić rukovodilac Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti.