Srijeda , 29. Sep, 2021

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Deminiranje na trasi koridora Vc: Deminirano oko 100 hiljada metara kvadratnih terena (FOTO)

img

U prisustvu BH MAC-a i općine Maglaj, odnosno Službe Civilne zaštite izvršena je primopredaja deminirane površine na trasi koridora Vc Medakovo – Ozimice na području Strupine.

Deminirano je oko 100 hiljada metara kvadratnih terena a da je zadatk bio opravdan govori i podatak da je pronađeno 50-tak neeksplodiranih ubojnih sredstava. Na ovom zadatku bili su angažovani pripadnici deminerskih jedinica Federalne uprave Civilne zaštite. Zadatak na trasi koridora Vc otvoren je početkom oktobra prošle godine.

„Deminiranje se vršilo na vrlo nepristupačnom terenu sa velikim nagibima a poteškoće su nam stvarale i ogromne količine smeća uz put Novi Šeher-Tešanj. Pronašli smo 55 komada različitog NUS-a kao i jedno 'dance' mine PROM 1“, rekao nam Slaven Perić, vođa deminerskog tima Žepče FU CZ.Procjene govore da je nakon agresije pod minama ostalo oko 20 kvadratnih kilometara prostora općine Maglaj. Do sada su deminirana tek tri kvadratna kilomera. Nažlost, zbog slabog interesa donatora, u 2019. godini na maglajskom području nije deminiran ni kvadratni metarmineri a, a u prošloj i ovoj godini oko 130 hiljada metara kvadratnih. „Svake godine u jesen BH MAC-u predamo listu prioriteta za deminiranje. Da li će se tokom deminerske sezone i šta deminirati, mi nismo upoznati“, saopštio nam je Anto Maglica, rukovodilac Službe CZ općine Maglaj.Maglajsko područje minama je jedno od najugroženijih u BiH. Od okonačanja agresije do danas dogodilo se 57 minskih incidenata u kojima je poginuo 27 osoba, od kojih petoro djece.N.Br./maglaj.net