Srijeda , 25. Nov, 2020

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

UŽIVO: Danas se održavaju Lokalni izbori, građani na biralištima od 7 do 19 sati

img

(07:33) - Lokaciju svog biračkog mjesta birači mogu provjeriti ako posjete web stranicu CIK BiH www.izbori.ba i otvore link "Da li ste registrirani", zatim da u prazna polja upišu tražene podatke (ime, prezime i JMB).

Drugi način provjere je putem slanja SMS poruke na broj 091 12 12 12, poruka treba da sadrži samo JMB, slanje poruke košta 0,10 KM+PDV. I naravno treći način provjere lokacije biračkog mjesta je da birač kontaktira općinski Centar za birački spisak ili pozove info linije CIK BiH 033/251-331 ili 033/251-332.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RaUnuzzBi6I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

____________________________________________________________________

Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se danas izuzev u Mostaru gdje će nakon 12 godina biti održani izbori 20. decembra. Prvi put se izbori održavaju u uslovima epidemije Covid-19. Poštivanje propisanih epidemioloških mjera ne smije biti smetnja za zakonito odvijanje izbornog procesa. Biračka mjesta su otvorena od 07:00 do 19:00 sati. Uz pokazivanje jednog od važećih bh. identifikacionih dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, pasoš) na biračkom mjestu birač dobija kombinaciju glasačkih listića koja mu pripada i ostvaruje pravo na glasanje. Tajnost glasanja je osigurana na biračkom mjestu.

Na Lokalnim izborima 2020. godine se bira: 64 općinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 56 skupština općina u Republici Srpskoj, 120 načelnika općina u Bosni i Hercegovini, 14 gradskih vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 7 skupština gradova u Republici Srpskoj, 22 gradonačelnika u Bosni i Hercegovini i Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Zagarantirana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina predviđena su u 21 općini za 23 kandidata.

Prvi put na Lokalnim izborima u BiH, gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo se bira neposredno, u skladu sa izmjenama Izbornog zakona Republike Srpske.

Osim 120 načelnika i 22 gradonačelnika na Lokalnim izborima 2020. godine bira se i 3.142 vijećnika/odbornika od čega 23 predstavnika nacionalnih manjina.

Na izborima učestvuje 543 politička subjekta od kojih je 129 političkih stranaka, 262 nezavisna kandidata, 72 koalicije.

Ovjereno je ukupno 30.809 kandidata od čega 425 kandidata za načelnike/gradonačelnike, 30.188 kandidata za općinska vijeća odnosno skupštine općina ili gradska vijeća odnosno skupštine grada i skupštinu Brčko Distrikta BiH te 196 kandidata predstavnika nacionalnim manjina. 

U zaključeni Centralni birački spisak (stanje na dan 01.10.2020. godine u ponoć) upisano je ukupno ukupno 3.283.380 birača i to: broj redovnih birača je 3.141.257, broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju u odsustvu je 7.925, broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju lično je 14.059, broj birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH je 704, broj birača koji glasaju putem pošte je 102.377 i 17.058 birača je upisano da glasa putem mobilnog tima (to su redovni mobilni timovi ne oni posebni COVID-19, o tome će CIK BiH imati izvještaj nakon izbora).

Ukupno u BiH je formirano 5.759 biračkih mjesta uključujući i 388 mobilnih timova i 129 Covid mobilnih timova. 

Iz CIK-a podsjećaju da će po jedno biračko mjesto 15.11.2020. godine biti otvoreno u u Ambasadi BiH u Beču, Počasnom konzulatu BiH u Gracu, Generalnom konzulatu BiH u Štutgartu, Generalnom konzulatu BiH u Minhenu, Ambasadi BiH u Oslu, Ambasadi BiH u Beogradu i Generalnom konzulatu BiH u Čikagu.

 

(NAP)