Četvrtak , 22. Oct, 2020

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Obavijest za javnost

img


Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Čobe, Radojčići, Domislica i Strupina;

PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Čobe, Radojčići, Domislica i Strupina iz općine Maglaj da prijave svoja prava na nekretninama u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Zavidovićima. Javnom objavom Općinskog suda u Zavidovićima je dana 18.9.2020. pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovim prilikom pozivamo sve osobe da prijave svoje nekretnine i to najdalje do 17.11.2020. godine.

Prijave se mogu izvršiti u Zemljišnoknjižnom uredu Maglaj Općinskog suda u Zavidovićima na adresi Viteška 2, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskim općinama Čobe, Radojčići, Domislica i Strupina iz općine Maglaj čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila: info@fgu.com.bamaglaj.net