Ponedeljak , 01. Jun, 2020

Koronavirus u Maglaju

3 slučajeva (trenutno)
635 testirano
0 samoizolacija
138 oporavljenih

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Obavijest novim poljoprivrednicima

img

Sve osobe zainteresirane za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata obavještavamo da se upis vrši cijele godine, ali oni koji se namjeravaju prijavljivati za novčane poticaje u ovoj kalendarskoj godini, trebaju se upisati odnosno ažurirati podatke u Registru do 30.04.2020.g.

Upis u Registar:

- je dobrovoljan, ali oni koji žele ostvariti pravo na poticaje obavezni su upisati se u Registar.

- vrši se u općini prebivališta za fizička lica, odnosno, općini sjedišta za pravna lica, bez obzira gdje se proizvodnja, odnosno pripadajuće zemljište i stoka, nalaze na području Federacije BiH.

Glavni uvjeti koje trebaju ispuniti za ostvarivanje novčane podrške su:

* Da imaju prebivalište u Federaciji BiH i da im se proizvodnja obavlja na području FBiH*.

* Oni proizvođači čije se zemljište nalazi u Republici Srpskoj a imaju prebivalište u FBiH, na žalost ne mogu se prijavljivati za poticaje Federalnog ministarstva poljoprivrede.

 

Za upis u Registar, fizička lica podnose sljedeće dokumente:

- kopiju lične karte nositelja gospodarstva (i kopije ličnih karata članova porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ako upisuje i članove porodice);

- dokaz o korištenju zemljišta (izvod iz katastra nepokretnosti, ovjeren ugovor o zakupu ili odluka nadležnog organa, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji i sl., u originalu ili ovjerenoj kopiji);

- dokaz o otvorenom bankovnom računu – dokument koji dokazuje da je nositelj porodičnog gospodarstva osoba koja je vlasnik bankovnog računa (naziv banke, transakcijski račun banke i broj vlastitog računa) na koji se doznačuju sredstva.

 

Za upis u Registar, pravna lica i obrti podnose sljedeće dokumente:

- kopiju lične karte obrtnika, odnosno odgovorne osobe u pravnom subjektu;

- ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar, odnosno ovjerenu kopiju rješenja o upisu u evidenciju obrtnika, ili drugi dokaz o statusu;

- JIB/ID broj;

- dokaz o korištenju zemljišta (izvod iz katastra nepokretnosti, ovjeren ugovor o zakupu ili odluka nadležnog organa, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji i sl., u originalu ili ovjerenoj kopiji);

- dokaz o otvorenom bankovnom računu – dokument koji dokazuje da obrt, odnosno pravni subjekt ima otvoren bankovni račun (naziv banke, transakcijski račun banke i broj vlastitog računa) na koji se doznačuju sredstva.

Sve obrasce za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, lica dobivaju prilikom upisa u općini prebivališta odnosno sjedišta, a ista su dostupna i na Farmer Portalu.

 

Za više informacija o upisu u Registar, molimo da se:

- obratite nadležnoj službi ili službeniku u općini prebivališta

- pogledate Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata

- posjetite stranicu Farmer Portal.(maglaj.ba)