Utorak , 31. Mar, 2020

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Tokom prošle godine u Centar za socijalni rad se javilo blizu 2.000 osoba

img

U Centar za socijalni rad Maglaj prošle godine javilo se blizu 2.000 osoba, najviše bolesnih i starih osoba koje žele ostvariti pravo na invalidninu, porodice zbog prava na dječiji dodatak te porodilje, zaposlene i nezaposlene. U istom periodu jednokratnu novčanu pomoć dobile su 103 osobe u iznosu od 100 do 200 KM, a sredstva od 9.600 KM osigurana su sa nivoa Kantona. Stalnu socijalnu pomoć koja iznosi 130 KM koristi 70 osoba, 19 starijih osoba smješteno je u različite ustanove u ZDK te u Fojnici dok je dvoje djece u domu.

Voljeli bi imati bračno savjetovalište

U Centru se i posreduje prilikom razvoda, a od 22 zahtjeva za posredovanje, 7 parova odlučilo je da svojim brakovima ipak daju još jednu šansu. „Voljeli bi imati bračno savjetovalište, ali nam za to treba i psiholog“, rekla nam je Aida Hadžić, direktorica  Centra. Dodala je da mnogi griješe kada na Centar gledaju kao na humanitarnu organizaciju. Ustanova je ovo koja realizuje različite oblike socijalne pomoći propisanih zakonom te djeluje preventivno i edukativno u skladu sa kapacitetima i ovdje se pružaju usluge socijalne zaštite a ne pomoći. „Uspjeli smo realizovati nekoliko projekata. Zahvaljujući Pomozi.ba osigurani su paketi, Udruženje Istanbul je obezbijedlo kurbansko meso, a 80 djece iz socijalno ugroženih porodica dobilo je ruksake sa priborom. Organizacija „4Life“ osigurala je sredstva za dvije porodice koje imaju teško bolesnu djecu. Želja nam je da se udruži dijaspora i naši ljudi ovdje koji žele da pomognu socijalno ugroženim i da se pomoć distribuira preko Centra čime se sprečavaju bilo kakve zloupotrebe“, dodala je Hadžić.

Izjednačiti primanja porodilja na nivou Federacije BiH

Inače u prošloj godini pravo na dječliji doplatak ostvarivalo je 499 korisnika u iznosu od 15 KM, pravo na invalidninu imaju osobe sa 90 i 100% invalidnosti a takvih je ukupno 489. „Nadamo se da će Vlada Federacije BiH u vidu podrške porodicama sa djecom izjednačiti iznose dječijeg dodataka i primanja pordilja na cijelom području Federacije BiH“, dodala je Hadžić na kraju razgovora.


N.Br./maglaj.net