Četvrtak , 27. Feb, 2020

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Rezultati u dvije gradske osnovne škole

img

U „Prvoj osnovnoj školi“ 18 učenika manje

I dok su učenici na raspusti u školama se sumiraju rezultati učenja i vladanja. Dobrim rezultatima na kraju prvog polugodišta mogu se pohvaliti učenici i učenice „Prve osnovne škole Maglaj“ jer im je srednja ocjena 4. Ipak, ono što zabrinjava je podatak da je na kraju ovog polugodišta u školi 18 učenika manje u odnosu na isti period prošle godine. Od 761 učenika, s uspjehom je prvo polugodište završilo njih 646. Odličnih je 291, vrlodobrih 211 i dobrih 144. Jednu ili više slabih ocjena ima 48 učenika. Od ukupnog broja učenika njih 20 ima smanjeno vladanje. „Zadovoljni smo što smo u prvom polugodištu uspjeli rekonstruisati objekat Područne škole u Jablanici, a u Područnoj školi Ravna  zamijeniti vanjsku i unutrašnju stolariju, a dobili smo i TV prijemnik kao donaciju. Uslovi u ove dvije škole su sada puno bolji“, rekla nam je Mirnesa Kolonić, direktorica „Prve osnovne škole Maglaj“.

Zadovoljni u u Osnovnoj školi „Maglaj"

U Osnovnoj školi „Maglaj“, u čijem je sastavu i Paralelna osnovna muzička škola je 807 učenika, 643 u redovnoj te 164 u Paralenoj osnovnoj muzičkoj školi. Od 576 učenika koji se ocjenjuju, s uspjehom je polugodište završilo njih 528, dok 48 ima jednu ili više slabih ocjena. 250 je odličnih, 177 vrlo dobrih, 99 dobrih dok dva učenika imaju dovoljan uspjeh. Srednja ocjena škole je je 3,96. U Paralenoj osnovnoj muzičkoj školi 164 učenika raspoređeno je na 6 odsjeka, a njihova srednja ocjena je 4,42. „Sretna sam da naši učenici učestvuju u projektu 'Škole za 21.vijek', kao i 'Socijalizacija s pravom' koji realizujemo sa PH Interanational i sa Policijskom stanicom Maglaj. Vijeća učenika i roditelja realizovali brojne kampanje humanitarnog i edukativnog karaktera“, kazala je Jasna Brka, direktorica Osnovne škole „Maglaj“. Inače, nastava u drugom polugodištu počinje 27.januara.


N.Br./maglaj.net