Petak , 16. Apr, 2021

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

U martu objava javnih poziva Federalnog zavoda za zapošljavanje


img

 

Federalni zavod za zapošljavanje je u skladu sa Programom rada za 2021. godinu sačinio Program sufinansiranja zapošljavanja 2021 i Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2021.

U toku su intenzivne pripreme za realizaciju predmetnih programa, a otvaranje javnih poziva je planirano za sredinu trećeg mjeseca ove godine.

Pozivaju sve potencijalne korisnike, poslodavce i nezaposlene osobe, da redovno prate web stranicu www.fzzz.ba kako bi blagovremeno bili obaviješteni o tačnom terminu otvaranja javnih poziva.

Do otvaranja javnih poziva tekstovi predmetnih programa su radi upoznavanja, dostupni na linkovima ispod:

 

Program sufinansiranja zapošljavanja 2021

Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2021