Ponedeljak , 01. Jun, 2020

Koronavirus u Maglaju

3 slučajeva (trenutno)
635 testirano
0 samoizolacija
138 oporavljenih

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

NAREDBA Općinskog štaba civilne zaštite


img

 

U skladu sa članom 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara  od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:39/03, 22/06 i 43/10), Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, broj: 408/2020 od 16.03.2020.godine i Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj:12-40-6-148-36-1/2020 od 30.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite donosi

 

N A R E D B U

 

1. Tačka 2. Naredbe Općinskog štaba civilne zaštite od 22.03.2020.godine, mijenja se i glasi:

„Naređuje se zabrana kretanja građana na području općine Maglaj od 20,00 do 5,00 sati.

„Građani na ulici – javnim površinama moraju poštovati epidemiološko-zaštitne mjere (maska, pamučna traka, šal i slično) i socijalnu distancu najmanje 1,5 metar.“

 

2. Preporučuje se poslovnim subjektima u oblasti trgovine, koji su izuzeti od Naredbe o obustavi rada na području općine Maglaj kao što su trgovine prehrambenih proizvoda, prodavnice higijenskih proizvoda, ribarnice, mesnice, apoteke, specijalizovane prodavnice medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme, poljoprivredne apoteke, benzinske pumpe, kiosci, pekare, hemijske čistionice, specijalizovane prodavnice za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, specijalizovane prodavnice dječije opreme, prodavnice hrane za životinje, prodavnice građevinskog, vodovodnog i elektro materijala, logistički i distributivni centri hrane, piće i higijenskih proizvoda, veledrogerije, knjižare i trgovine autodijelova, autoservisi i autopraonice da svoje radno vrijeme usklade sa navedenom izmjenom Naredbe, koja je navedena u tački 1., a odnosi se na period zabrane kretanja građana.

 

 

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja.Download