Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?order=date&part=snippet&channelId=UC2ZPK3NY0rB1y0MCoDAf5kw&maxResults=10&key=AIzaSyBufgpTIm00R6j5eu7QAm1ZJfYQzYdFFx8): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /var/www/vhosts/maglaj.net/httpdocs/ba/opcina.php on line 18
maglaj.net - OPĆINA MAGLAJ - Danas 35. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj
Četvrtak , 27. Feb, 2020

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Danas 35. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj


img

 

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 20.01.2020.godine, zakazana je 35. sjednica Općinskog vijeća Maglaj za danas, 31. 01. 2020. godine sa početkom u 09:30 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu je predložena  Verifikacija Zapisnika sa 34. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj i sljedeći Dnevni red:

 

1. Program rada Načelnika općine i općinskih službi za 2020. godinu; Download

2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2020.godinu; Download

3. Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2021.godinu; Download

4. Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018-2020. Općinsko vijeće; Download

5. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor Općinskog pravobranioca Općine Maglaj; Download

6. Odluka o visini i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg i naknada članovima Komisija Općinskog vijeća; Download

7. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka i samostalnih vijećnika u 2020. godini; Download

8. Odluka o visini naknade članovima Općinske izborne komisije; Download

9. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ zahtjev Zovko Metilda iz Žepča, po punomoćniku Rizi Mezetoviću, advokatu; Download

10. Nacrt/Prijedlog Odluke o prosječnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj za 2020. godinu; Download

11. Informacija o provedenim aktivnostima po Nacrtu Statuta MZ; Download


Brifing Načelnika općine između dvije sjednice.

Vijećnička pitanja i inicijative.