Četvrtak , 09. Jul, 2020

Koronavirus u Maglaju

0 slučaja (trenutno)
748 testirano
0 samoizolacija
147 oporavljenih

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na trećem mentorskom sastanak koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Maglaj


img

 

 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu- ReLOaD u saradnji sa Općinom Maglaj objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na trećem mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Treći sastanak sa mentorom će biti organizovan petak, 24. maja 2019. godine sa početkom u 14,00 sati u Društvenom domu „Edhem Mulabdić“.

Poželjno je da OCD prijavu za učešće pošalju na email adresuferhat.bradaric@maglaj.ba

Naredni sastanci sa mentorom će biti organizovani u sljedećim terminima:

  1. Utorak, 28. maj 2019. godine, sa početkom u 14.00 sati u JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“.

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će također biti objavljeni na stranici Općine Maglaj. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).