Nedjelja , 26. May, 2019

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

UPOZORENJE


img

 

Svi korisnici javnih površina Općine Maglaj u svrhu postavljanja ljetnih bašta u tekućoj godini, blagovremeno se upozoravaju na obavezu pribavljanja odobrenja za korištenje, sa tačno definisanim mjerama odobrene površine i načinom korištenja iste, a što je propisano Odlukom o privremenom korištenju javnih površina („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 5/18).

Zahtjev za korištenje javne površine podnijeti Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove, Općine Maglaj.                                                                           

Prema svima koji ne budu poštovali Općinsku Odluku o privremenom korištenju javnih površina biće poduzete zakonom predviđene mjere.