Subota , 19. Sep, 2020

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Javna rasprava o Nacrtu Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2019. godinu


img

 

Općinsko vijeće Maglaj Zaključkom broj: 02-05-1-232-10/19 od 11.02.2019. godine na svojoj 24. redovnoj sjednici prihvatilo je Nacrt Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2019. godinu, i istim Nacrt Programa uputilo u javnu raspravu, organizator javne rasprave je Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva.

Cilj javne rasprave o Nacrtu Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2019. godinu je da se doprinese njegovom poboljšanju, kako bi Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva kao njegov predlagač dostavila Općinskom vijeću Maglaj odgovarajući Prijedlog Programa.

Na javnu raspravu pozivaju se poljoprivredni proizvođači, nosioci poljoprivrednih gazdinstava, predstavnici zemljoradničkih zadruga i udruženja građana poljoprivrednih proizvođača, kao i ostali građani koji smatraju da mogu pomoći u procesu davanja primjedbi i prijedloga na Nacrt Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2019. godinu.

Tokom javne rasprave prisutnima se pruža mogućnost iznošenja vlastitih mišljenja i stavova u vezi sa predloženim Nacrtom Programa, a sve u cilju što kvalitetnije konačne verzije ovog dokumenta.

Javna rasprava održat će se dana 06.03.2019. godine ( srijeda ) u 12,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj ( zgrada JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ ).

Nacrt Programa možete preuzeti OVDJE i dostupan je u Općini Maglaj, kancelarija broj 40.