Ponedeljak , 11. Dec, 2023

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Gimnazija ''Edhem Mulabdić'' Maglaj dio projekta ''Mladi za čist zrak'' (FOTO)

img

Navršila se godina dana otkako je Gimnazija ''Edhem Mulabdić'' Maglaj stekla status SUPER EKO ŠKOLE, a učenici i učenice ove škole zajedno sa svojim profesorima i profesoricama, sa borbom za čistu i zdravu životnu sredinu idu dalje. Tako su postali dio projekta „Mladi za čist zrak“ koji implementira Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu sa UNICEF-om, a čiji je cilj jačanje kapaciteta i podizanje svijesti mladih iz deset gradova BiH (Tuzla, Lukavac, Žicvinice, Ugljevik, Bijeljina, Sarajevo, Zeniva, Maglaj, Kakanj i Brčko) o problemu zagađenja zraka i mogućnostima njihovog djelovanja.

U Gimnaziji su svjesni da je ovaj problem vrlo aktuelan, a djeca posebno osjetljiva na njega jer zagađen zrak može da ima trajne zdravstvene posljedice na njih. Zato je, smatraju, veoma važno u rješavanje ovog problema uključiti mlade osobe, omogućiti im da se angažuju u svojim lokalnim zajednicama i da izraze svoje mišljenje, zahtijevaju akciju i rade sa svim relevantnim akterima u zagovaranju za poboljšanje kvaliteta zraka.

 

Zasađena i stabla voća u krugu škole

U okviru projekta učenice Gimnazije Nejla Muminović, Adina Mujkanović i Melisa Mahmutagić zajedno sa profesoricoma Amelom Hidić, prisustvovale su i radionicama u okviru projekta "Mladi za čisti zrak" na kojima se, izmedju ostalog, radilo i na osnaživanju kapaciteta učenika iz oblasti javnog i medijskog istupanja, liderstva, kampanja i zagovaranja, a fokus tema bila je zagađenje zraka. Na početku školske godine učenica Melisa Mahmutagić na sjednici Nastavničkog vijeća pozvala je profesore da podrže projekat te im prezentirala ciljeve kampanje, sa projektom su upoznati i nadležni u općini Maglaj kao i članovi Vijeća učenika, a do sada je u školi realizovano niz prezentacija o zagađenju zraka i klimatskim promjenama.

Učenici informacijsko-komunikacijskog izbornog područja pripremili su video materijal u cilju edukacije građana o važnosti uštede energije i zamjene klasičnih sijalica LED rasvjetom, dok su učenici prirodnog izbornog područja sa prof. Amrom Muratović zasadili stabla voća u dvorištu škole, a druga grupa se bavila prikupljanjem otpada u sredinama u kojima žive a sve s ciljem da svojim primjerom potaknu zajednicu na angažman i probude svijest građana o ozbiljnosti ekoloških problema. Takođe, u saradnji sa Mješovitom srednjom školom Maglaj realizovan je projekat jesenjeg uređenja školskog dvorišta, a instaliran je i uređaj za monitoring kvalitete zraka. U okviru projekta ostvarena je saradnja saradnja sa relevantnim institucijama (Dom zdravlja Maglaj – Odjel za pulmologiju, Šumarija Maglaj i Natron-Hayat) te lobiranje za poboljšanje protoka informacija i kontinuiran monitoring kvaliteta zraka.

U plani je i realizacija zagovaračkih kampanja u 10 gradova, koje će se osmisliti na treninzima, a provodit će ih učenici uz podršku projektnog tima i profesora koordinatora.

 

N.Br./maglaj.net