Nedjelja , 26. Jun, 2022

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Kompaniji ''EURO MEAT'' d.o.o. Maglaj potreban skladištar

img

Na osnovu ukazane potrebe za radnicima, društvo „EURO MEAT“ d.o.o. Maglaj, dana
07.06.2022. godine objavljuje 

O G L A S
za prijem u radni odnos

 

Traži se radnik na radno mjesto: SKLADIŠTAR

Uslovi koji se traže:

1. NK/KV/SSS,
2. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
3. Odgovornost prema poslu, fleksibilnost i komunikativnost u radu, dobre organizacione
sposobnosti kao i drugi bitni uslovi za obavljanje radnih zadataka.

Mjesto rada:

Rad će se obavljati u proizvodnom pogonu, koji se nalazi na adresi ulica 1.Marta bb Maglaj.

Prijave na oglas te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova kandidati mogu dostaviti na jedan od sljedećih načina:

- lično u prostorijama društva
- na e-mail: mirnes.mudrov@euro-meat.com

Sve informacije vezano za navedeno radno mjesto može se dobiti pozivom na broj telefona 061 891 179.

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave.


„EURO MEAT“ doo Maglaj