Petak , 21. Jan, 2022

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Nagrađeni najbolji studenti i studentkinje u FBiH: Među dobitnicima priznanja i Maglajka Iris Starčević

img

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke upriličena je svečana dodjela priznanja i novčanih nagrada najboljim studentima u Federaciji BiH u akademskoj 2020/2021. godini. Nagrađena su 74 studenta završne godine I. ciklusa studija, odnosno integriranih studija, koji su imali najbolji prosjek ocjena.

Studente su nominirali fakulteti koji djeluju u sastavu javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH: Univerzitet u Sarajevu i Franjevačka teologija Sarajevo, univerziteti u Tuzli, Zenici i Bihaću, te Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar i Sveučilište u Mostaru. Među nagrađenim je i Maglajka Iris Starčević, kao najbolja studentica Poljoprivredng fakulteta Univerziteta u Sarajevu za akademsku 2020/2021. godinu.

Iris poznajemo i kao nekadašnju članicu KK „Maglaj“, fantastičnu i talentovanu košarkašicu, reprezentativku u mlađim kategorijama, koja se prije nekoliko godina odlučila za akademsku karijeru i pokazala se izuzetno uspješnom kao i u igri pod koševima.


N.Br./maglaj.net