Petak , 21. Jan, 2022

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Konačna rang lista redovnih studenata za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021.godinu iz Budžeta Općine Maglaj

img

U prilogu možete preuzeti Konačnu rang listu redovnih studenata za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021.godinu iz Budžeta Općine Maglaj. Download

Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju, a koji nisu dostavili broj tekućeg računa dužni su odmah, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana dostaviti isti u kancelariju broj 16. Općine Maglaj, kako bi se mogla izvršiti isplata stipendija.


(maglaj.ba)