Petak , 21. Jan, 2022

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Inicijativa zastupnika Skupštine ZDK Jasminka Kapića: Kako smanjiti broj tragičnih saobraćajnih nesreća na ''cesti smrti''?

img

Prema podacima MUP-a Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), u prvih devet mjeseci 2021.godine u saobraćajnim nesrećama na svima putevima u ovom kantonu smrtno je stradalo 14 osoba. Godinu ranije poginulih je bilo 17. Kada su u pitanju magistralni putevi u ZDK, pa i 'cesta smrti' kako mnogi nazivaju M17, u ovoj godini u saobraćajnin nesrećama poginulo je 9, a godinu ranije 7 osoba.

Svi ovi podaci, svakodnevne teške saobraćajne nesreće, počesto sa tragičnim ishodima, nagnali su zastupnika u Skupštini ZDK Jasminka Kapića (SDP) da predloži konkretan zaključak. „Na posljednjoj 39.sjednici Skupštine ZDK, predložio sam Zaključak u kome se zahtijeva od Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije MUP-a ZDK da u narednom periodu pripreme detaljnu informaciju o bezbjednosti saobraćaja na području ZDK sa posebnim osvrtom na magistralni put M-17 koji prolazi kroz grad Zenica i općine Žepče, Maglaj, Tešanj i Doboj-Jug. Od navedenih nadležnih organa traži se da naprave Elaborat u kojem će definisati na koji način se može poboljšati stanje bezbjednosti saobraćaja s ciljem smanjenja broj ljudskih žrtava u saobraćajnim nesrećama. Prijedlog Zaključka koji sam iznio Skupština Zeničko-dobojskog kantona je jednoglasno usvojila. Razlog za ovakav moj istup je činjenica da magistralni put M-17 odnosno dionica od Zenice do Maglaja, prema zvaničnim statistikama predstavlja jednu od najrizičnijih cesta, takozvanu cestu smrti“, kazao nam je zastupnik Kapić.

Nažalost, samo dan nakon što je Skupština ZDK prihvatila ovu inicijativu dogodila se tragična saobraćajna nesreća na M17, između Žepča i Zenice, a jedna osoba je smrtno stradala.

 

maglaj.net