Petak , 21. Jan, 2022

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Održana 11. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

img

Danas je održana 11.redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj. Prema dnevnom redu planirano je osamnaest tačaka, međutim uvrštena je i tačka Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u obuhvatu I zaštitne zone izvorišta vode za piće Misurići kao devetnaesta.

Usvojen je Budžet/Proračun Općine Maglaj za fiskalnu 2022.godinu u iznosu od 7.978.505,00 KM. Također, usvojena je i Odluka o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2022.godinu.

U nastavku usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama općine Maglaj, Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske parcele (Mašić Ševala), Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske parcele (Lokmić Enisa), Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“ po zahtjevu „Alu Wood Inžinjering“ d.o.o. Maglaj, Odluka o privremenom korištenju javnih površina i davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2022.godinu, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju izgrađenim objektom dijela primarne vodovodne mreže za dio naselja Misurići, Općina MaglajOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju izgrađenim objektom Prve faze primarne vodovodne mreže Poslovne zone Misurići, Općina MaglajOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na upravljanje KJD-u izgrađene vodovodne mreže Poljice, kao i Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JP Veterinarska stanica doo Maglaj.

Na 11. redovnoj sjednici Općinskog vijeća prihvaćeno je usvajanje Metodologije MZ-a, usvojen je Godišnji plan potencijalnih JPP projekata za 2022.godinu i Srednjoročni plan potencijalnih JPP projekata za 2022-2024.godina.

Informacija o realizaciji i spisak korisnika sredstava Budžeta Općine Maglaj za period 2011 – 2020.godina po programu Start-up podrške zapošljavanju mladih i nezaposlenih, Informacija o stanju poljoprivrede na području općine Maglaj, Informacija o stipendiranju studenata sa teritorije općine Maglaj za školsku 2020/2021 godinu i Informacija o radu JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK za 2020.godinu primljene su k znanju.

Na kraju su uslijedila vijećnička pitanja i inicijative.(maglaj.ba)