Četvrtak , 22. Feb, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

P O Z I V za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o naknadama za vatrogastvo


img

 

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Maglaj sa 22. redovne sjednice održane dana 20.12.2022. godine, Služba civilne zaštite, upućuje

 

P O Z I V

za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o naknadama za vatrogastvo

 

Dana 10.01.2023. godine u 11,00 sati u sali Općinskog vijeća (JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“), održat će se javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadama za vatrogastvo.

Pozivamo sve zainteresovane građane, predstavnike fizičkih i pravnih subjekata, predstavnike političkih stranaka, predstavnike u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, te medije da se uključe u javnu raspravu i iznesu svoje sugestije i prijedloge na Nacrt Odluke o naknadama za vatrogastvo.

Prijedloge i sugestije na Nacrt Odluke o naknadama za vatrogastvo također možete poslati u pisanoj formi u Službu civilne zaštite putem pisarnice najkasnije do 11.01.2023.godine do 16,00 sati.

Tekst Nacrta Odluke o naknadama za vatrogastvo možete preuzeti OVDJE.