Četvrtak , 25. Jul, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Održana 39. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj


img

 

Trideset deveta redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj održana je 08.07.2024. godine. Prije usvajanja Dnevnog reda, skinuta je tačka Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JU „Dom zdravlja“ Maglaj za isknjižavanje stambenih jedinica iz računovodstvene evidencije stalnih sredstava JU „Dom zdravlja“ Maglaj, a dodana je tačka Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Maglaj za period 2017-2037.

Usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Maglaj, Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Maglaj za period 2017-2037, Nacrt Odluke o usvajanju Prostornog plana općine Maglaj, Nacrt Odluke o provođenju Prostornog plana općine Maglaj, Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Omerdino Polje po zahtjevu Bećirović Sulje, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Centar Maglaj-Sjeverni dio po zahtjevu Društva za građevinarstvo MVS-Gradnja d.o.o. Maglaj, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“ po zahtjevu Budimir Marinko, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Liješnica“ po zahtjevu Bradarić Izudina, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj- Južni dio“ po inicijativi Općine Maglaj, te Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“ po zahtjevu Živković Ive.

U nastavku rada, usvojena je Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Stari Grad“ po inicijativi Općine Maglaj, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-Sjeverni dio“ po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Maglaj, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“ po inicijativi Mjesne zajednice Novi Šeher, kao i Odluka o pristupanju izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj- Sjeverni dio na inicijativu Općine Maglaj. Doneseno je Rješenje  o  utvrđivanju   prava  svojine u korist  Džanić (Ibrahim) Ramiza iz  Maglaja i Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija za studente općine Maglaj u 2024. godini (školska 2023/2024 godina).

Informacija o gazdovanju šumama na području općine Maglaj u 2023. godini (JP Sumarsko privredno društvo ZE-DO kantona i Kantonalna uprava za šumarstvo) primljena je k znanju.

Na kraju sjednice, postavljena su vijećnička pitanja i pokrenute vijećničke inicijative.