Utorak , 16. Aug, 2022

KULTURA - CULTURE

U Domu kulture realizovali novi projekat: Nova izložbena postavka u Uzeirbegovom konaku (FOTO)

img

Nova izložbena postavka u Uzeirbegovom konaku

Ovih dana u Uzeirbegovom konaku završena je realizacija projekta za koji je Dom kulture „Edhem Mulabdić“ dobio sredstva Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK. Uz prostorije i izložbenu postavku eksponata na spratu ovog objekta, uređena je još jedna prostorija, možda i najljepša, u prizemlju objekta. Osigurani su novi eksponati čime ustanova nastavlja da prikuplja građu za muzejsku zbirku.Aplicirali smo na javni poziv za zaštitu nacionalnih spomenika i za uređenje Uzeirbegovog kona dobili smo 2.500 KM. Sredstva smo utrošili za nabavku eksponata i tradicionalnog bosanskog namještaja. Pohvalila bih posebno uposlenike Sadberu Husaković i Enesa Smajlović koji su vrijedno radili više od 20 dana da bi ova prostorija dobila jednu novu dimenziju i bila interesantna građanima i turistima“, rekla nam je u razgovoru Svjetlana Zamboni-Radovanović, direktorica Doma kulture. U Uzeirbegovom konaku sada se mogu pogledati i vrata koja su se nekada nalazila na Kuršumlija džamiji, alem, kao i stari luster. Brava na vratima je još uvijek u funkciji, a rezbarije na vratima odaju dobrog majstora.Najvrijedniji eksponati upravo su pokloni naših sugrađana i hvala im svima. Na ovaj način sačuvali smo dio bosanske tradicije i izložili je u konaku. Pozvali smo građane da ako imaju, svakako nam povjere na čuvanje vrijedne eksponate, a mi ćemo voditi brigu o njima. Takve vrijednosti ne trebaju biti skrivene, nego biti izložene upravo u ovakvom objektu kao što je Uzeirbegov konak“, dodala je Zamboni-Radovanović.


Konak se može koristiti i za druga dešavanja

U Domu kulture ozbiljno razmišljaju da seUzeirbegov konak osim u turističke, koristi i za druga dešavanja – vjenčanja na primjer. „Dobili smo prijedlog da u Konaku organizujemo vjenčanja, a nadležni trebaju donijeti i odgovarajuće odluke. U blizini je Kuršumlija džamija gdje se tradicionalno obavljaju vjerska vjenčanja, pa zašto u Konaku ne organizovati građanska vjenčanja. Mislim da bi to bio lijep spoj. Imali smo nekoliko zahtjeva u slikanje u Konaku nakon vjenčanja i mogu vam reći da su te fotografije posebno popzlarne na društvenim mrežama. Nadam se da će ova naša namjera postati stvarnost“, rekla je na kraju razgovora Svjetlana Zamboni-Radovanović, direktorica Doma kulture.

Uzeirebgov konak Nacionalni spomenik

Uzeirbegov konak je stambeni objekat bogate maglajske porodice. Sagradio ga je Salihbeg Uzeirbegović oko 1875. godine, sa dispozicijom koja odgovara objektima nastalim u prelaznom periodu između osmanske arhitekture i austrijske – zapadnoevropske. Uzeirbegovići su bili maglajski kapetani a Uzeir-beg je po ukinuću kapetanija postao maglajski muselim. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na sjednici održanoj 2006. godine donijela je odluku da se konak proglasi za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. 

N.Br./maglaj.net