Petak , 02. Jun, 2023

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

JAVNI POZIV kandidatima koji žele proći edukaciju o osnovama proizvodnih procesa i kvaliteta u automobilskoj industriji

img

I PREDMET JAVNOG POZIVA je izbor kandidata za pohađanje dodatne edukacije o osnovama proizvodnih procesa u automobilskoj industriji, sa fokusom na učinkovit i precizan rad, kao i osnovama poslovanja i upravljanja kvalitetom po standardu koji se oslanja na normu ISO 9001 i IATF16949.

Obuka za sve kandidate je besplatna!

II PRAVO UČEŠĆA imaju svi kandidati koji nisu zaposleni ili su zaposleni ali svoje radno vrijeme mogu rasporediti tako da prisustvuju svim časovima edukacije, a koji žele da ostvare velike šanse da se zaposle u nekoj od kompanija u BiH koje se bave automobilskom industrijom, ali i da steknu adekvatne vještine da mogu raditi u bilo kojoj drugoj kompaniji gdje se zahtjeva učinkovit i precizan rad prema najvećim standardima kvalitete.

Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati slijedeće uslove:

- Završena SSS

- Prebivalište na području općine Maglaj

- Moraju biti stariji od 18. godina

 

III MJESTO, VRIJEME I NAČIN OBAVLJANJA EDUKACIJE

Obuka je osmišljena da se sprovede u toku mjeseca septembra, gdje bi se svake sedmice radilo 2 (dva) do 3 (tri) dana i najmanje 2 (dva) do 4 (četiri) sata dnevno, ovisno o broju kandidata, a ista se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, po standardima firmi iz autoindustrije po normi ISO 9001 i IATF16949.

Od pet Modula obuke radili bi 2 osnovna modula obuke Modul 1 i Modul 2.

Deset do dvadest osoba bi po planu bilo potrebno podijeliti u grupe od 5 do 10, a sve radi kvalitetnije i učinkovitije obuke, poštujući i zdravstveni aspekt u skladu sa aktuelnom COVID situacijom.

Prostor za teorijsku obuku je opremljen savremenom školskom prezentativnom tehnikom, dok će u proizvodnji i proizvodnim procesima iste obučavati radnici na proizvodima i jednostavnim operacijama obrade kablova za automobilsku industriju, proces montaže, rada na splice i krimp mašinama (mašine za presovanje stopica i spajanje žica), kao i procesima pakovanja proizvoda.

 

Rok za prijavu kandidata je do 05.09.2022. godine

 

IV ZAVRŠETAK OBUKE

Po završetku obuke i kontrole učinkovitosti, svim učesnicima će biti dodjeljeni odgovarajući certifikati. A neki od kandidata će odmah i dobiti priliku za zaposlenje u „GST Bosnia“ doo.

Dodatne napomene

· U slučaju večeg broja prijava, korisnici projekta bit će odabrani nasumično među onima koji ispunjavaju uslove s obzirom na ograničeni broj dogovorenih mjesta za obuku.

· Zadržavamo pravo daljnje provjere navoda kandidata i njihove podobnosti za sudjelovanje i korištenje usluga projekta nakon prijave kandidata.

· Projekat ne može garantovati spajanje sa poslodavcem kao ni zapošljavanje, ali usluge Projekta osiguravaju sve što je potrebno da se kandidati adekvatno pripreme i razviju i/ili unaprijede svoje vještine i znanja kako bi bili konkurentniji na tržištu rada.

· Lične podatke koje podijelite sa nama prilikom popunjavanja prijave za edukaciju a u svrhu učešća u Projektu, pohranjujemo u bazu podataka i koristimo ih u svrhu definisanu Projektom što, između ostalog, znači da ih možemo dijeliti sa svim zainteresovanim stranama koje su uključene u Projekat.

 

PREUZMITE OBRAZAC - PRIJAVA ZA EDUKACIJU

 

maglaj.net