Nedjelja , 26. Jun, 2022

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Da bi bio NEKO budi EKO: U Novom Šeheru održana radionica i akcija čišćenja (FOTO)

img

U okviru projekta „Da bi bio NEKO budi EKO“ u Novom Šeheru je nedavno organizovana akcija čišćenja koju je izvelo 60 učenika Osnovne škole „Novi Šeher“. Očišćene su lokacije oko škole, ambulante, policijske stanice i rijeke Liješnice.

Tokom akcije čišćenja odvajan je otpad u posebne vreće za plastiku, metal i ostali komunalniu otpad. Nakon akcije, komunalni otpad je odvežen na regionalnu deponiju u Mošćanici, a vreće sa plastičnim i metelnim otpadom su deponovane i njih će preuzeti preduzeće „Eko praktik“. Ova akcija je prva od pet planiranih akcija koje će se održati u Novom Šeheru, Zavidovićima i Zenici u junu i septembru 2022. godine.

Organizovana i eko radionica

Nakon akcije čišćenja održana je eko radionica sa 20 učenika koji su aktivni u eko sferi. Pored uvodnih riječi o projektu od strane voditelja projekta Safeta Kubata, dr Jasmin Durmišević iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, prezentovao je negativne posljedice prisutva raznih vrsta otpada na zdravlje čovjeka, životinjskog i biljnog svijeta. Nakon toga naglasio je potrebu jačanja ekološke svijesti da bi se poboljšala čistoća na terenu a tim i zdravlje stanovništva. Prezentator je bio Siniša Mitrović koji je govorio o cirkularnoj ekonomiji i otpadu kao resursu za proizvodnju određenih proizvoda, a ne kao zagađivaču životne sredine. Na kraju radionice učenici su napisali na papire ideje o njihovom ekološkom angažmanu kao pojedinci i kao članu grupe. Tokom akcije učenicima su podijeljene majice i cekeri sa eko porukom, rukavice, vreće za otpad i lanč paket.


Projekat „Da bi bio NEKO budi EKO“ implementira Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u saradnji sa Udruženjem IN u okviru Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Projekat traje od 31.marta ove do 1.marta 2023.godine a ima za cilj poboljšanje ekološke svijesti populacije, poboljšanje čistoće na terenu i animiranje stanovništva za odvajanje otpada u svojim domaćinstvima, koji bi se kasnije iskoristio kao resurs za proizvodnju određenih proizvoda istog sastava. Pored akcije čišćenja i radionice, aktuelno je snimanje dokumentarnog filma sa istim nazivom kao i projekat, a i Eko priručnika namijenjenog djeci i nastavnicima, saopšteno je iz Osnovne škole „Novi Šeher“.
N.Br./maglaj.net