Četvrtak , 22. Feb, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Zakazana 34. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj


img

 

Trideset četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj bit će održana u četvrtak, 25.01.2024. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 09:00 sati. Predloženi dnevni red sadrži osamnaest tačaka, te vijećnička pitanja i inicijative.

Općinsko vijeće Maglaj bi trebalo razmatrati: Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2024. godinu, Prijedlog Odluke o visini i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg i naknada članovima radnih tijela Općinskog vijeća Maglaj za 2024. godinu, Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Maglaj za 2024. godinu, Prijedlog Odluke o visini naknade za članove Općinske izborne komisije Maglaj za 2024. godinu, Plan rada Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Maglaj za 2024. godinu, Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2025. godinu i Plan kapitalnih investicija Općine Maglaj za 2024-2026. godine.

Također, predviđeno je razmatranje: Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj, Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – Sjeverni dio“, Nacrt Odluke o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Maglaj Centar-Južni dio“ po zahtjevu firme „AICOMP“ doo Maglaj, Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana i Urbanističkog reda „Novi Šeher“ po zahtjevu Živković Ive, Prijedlog Odluke o ukidanju zaštićenog područja za izgradnju autoputa u obuhvatu Regulacionog plana „Bijela Ploča“ Maglaj, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JP „Elektroprivreda BiH“ doo Sarajevo Podružnici „Elektrodistribucija“ Zenica za izvođenje radova na polaganju trase podzemnog 10 (20) kV kabla preko dijela nekretnine upisane kao javno dobro, Plan i program održavanja javne higijene i zimskog održavanja gradskih javnih površina sa finansijskim pokazateljima za 2024. godinu, Zahtjev za stavljanje van snage Zaključka Općinskog vijeća Maglaj o objektu „Vila Bjanka“ u Maglaju – zahtjev Mrvoljak Nisvete, Zahtjev Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za izdavanje saglasnosti Općinskog vijeća Maglaj za dodjelu koncesije za eksploataciju uglja na području naselja „Brezove Dane“ općina Maglaj, a po samoinicijativnom zahtjevu društva BBM doo Sarajevo, Zahtjev Ministarstva za privredu Zeničko - dobojskog kantona za pokretanje procedure za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju tehničko- građevinskog kamena-krečnjaka breče na lokalitetu „SOLIM“, općina Maglaj, a po samoinicijativnom zahtjevu društva BBM doo Sarajevo, te Kriteriji za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Maglaj za 2024. godinu sa pozicije „B -Transfer pojedincima“ a) sredstva iz Budžeta Općine Maglaj – vlastita sredstva, b) sredstva viših nivoa vlasti.