Četvrtak , 22. Feb, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

RANG LISTA KORISNIKA GRANT SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA „INSPIRE“ 2023. ZA FINANSIRANJE BIZNISA MARGINILIZIRANIH GRUPA ŽENA I PRIPADNIKA DRUGIH MARGINILIZIRANIH GRUPA


img

 

 

Na osnovu dodijeljenih bodova, utvrđuju se rang lista korisnika grant sredstva do visine planiranih sredstava kako slijedi:

 

R/B

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

Djelatnost

1.

Nadina Čehajić

Novi Šeher

obrt –

Proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda

2.

Jasmina Konđeli

Maglaj-grad

obrt –

Salon za njegu tijela

3.

Mahir Salkanović

Maglaj-grad

obrt –

Proizvodnja sušenog voća i povrća

4.

Enes Halilović

Misurići

obrt –

Građevinska usluge

5.

Maid Ruvić

Maglaj-grad

obrt –

Održavanje unutrašnjih i vanjskih prostorija