Četvrtak , 25. Jul, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Održan treći sastanak Platforme za razmjenu u okviru projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“


img

 

 

U okviru projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2022-2025. godine, održan je treći sastanak Platforme za razmjenu u Neumu 29. i 30.05.2023. godine

Ovaj sastanak je okupio predstavnike 23 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, među kojima je i Općina Maglaj. Razgovarali su o inkluzivnoj lokalnoj upravi i važnom elementu u kreiranju politika, s fokusom na uključivanje žena i mladih. Kroz međusobne razmjene iskustava, sagledane su dobre prakse i tekući trendovi, te zaključili su da procesi upravljanja moraju biti otvoreniji, inkluzivniji i reprezentativniji.

Projekat ima za cilj poboljšati kvalitet lokalne demokratije i stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u inovativne participativne procese u u Bosni i Hercegovini. Također, promoviše nove demokratske pristupe, otvorenu vlast, javnu etiku, transparentno i inkluzivno kreiranje lokalne politike u zemlji.