Ponedeljak , 17. Jun, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Održana 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj


img

 

Dvadeset četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj održana je 28.02.2023. godine. Vijećnici su razmatrali sedamnaest tačaka Dnevnog reda, s tim što je šesnaesta tačka preimenovana u Izvještaj o upravnom rješavanju i provedenim upravnim postupcima Jedinstvenog organa uprave za 2022. godinu.

Usvojena je Odluka o naknadama za vatrogastvo, Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Maglaj za 2023. godinu, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Urbanističkog plana Kosova po zahtjevu Mešić (Hasan) Elvira, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Urbanističkog plana Kosova po zahtjevu Husić (Fikret) Eldina, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Kosova po zahtjevu Smajić Samila i Smajić Muradifa iz Kosove, kao i Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi za k.č. br. 2811/4 k.o. Maglaj – predmet Bašić (Ibrahim) Esad.

Nadalje, vijećnici su usvojili Izvještaj o radu općinskog organa uprave Općine Maglaj – Općinski načelnik za 2022. godinu, Program rada općinskog organa uprave Općine Maglaj – Općinski načelnik za 2023. godinu, Plan i program rada „Komunalno javno društvo“ d.o.o. Maglaj za period 01.01. – 31.12.2023. godine, te Plan i program rada i razvoja J.P. „Veterinarska stanica“ Maglaj d.o.o. za 2023. godinu.

Na dvadeset četvrtoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj,  usvojen je Plan i program održavanja, sanacije, rekonstrukcije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta i gradskih ulica sa finansijskim pokazateljima na području općine Maglaj za 2023. godinu, Plan i program održavanja javne higijene i zimskog održavanja gradskih javnih površina sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu, Plan i program održavanja javnog zelenila na gradskom području sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu, kao i Akcioni plan za implementaciju Platforme za mir 2022.-2023. godine.

Vijećnici su dali Saglasnost za namjenu neopremljenog prostora potkrovlja JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ u Maglaju radi realizacije projekta „Izgradnje Resursnog centra za mlade u Maglaju“. Također, usvojen je Izvještaj o upravnom rješavanju i provedenim upravnim postupcima Jedinstvenog organa uprave za 2022. godinu, a Informacija o statusu Općinskog pravobranioca primljena je k znanju.

Na kraju sjednice, postavljena su vijećnička pitanja i pokrenute vijećničke inicijative.