Četvrtak , 22. Feb, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Poziv za javnu raspravu


img

 

U skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj, broj: 02-04-1-131-9/23 od 31.01.2023. godine, od 20.02.2023. godine, Komisija za dodjelu javnih priznanja  provodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o javnim priznanjima općine Maglaj. Javna rasprava traje 20 dana.

Nacrt Odluke je izložen na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, prostorijama Općine Maglaj (kancelarija broj 14) i na internet stranici Općine Maglaj LINK.

Centralna javna rasprava održat će se u četvrtak, 02.03.2023. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 17,00 sati.

Pozivamo sve zainteresovane građane, političke stranke, predstavnike u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, javne ustanove i preduzeća i druga pravna lica, da se uključe u javnu raspravu i iznesu svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt Odluke o o javnim priznanjima općine Maglaj.

Primjedbe i prijedlozi u pisanoj formi mogu se dostaviti na sljedeću adresu: Općina Maglaj, Komisija za dodjelu javnih priznanja, ulica Viteška broj 4, Maglaj.

 

 

 

 

 

PREDSJEDNICA KOMISIJE

Dženana Gračić