Ponedeljak , 17. Jun, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Održana sjednica Privrednog savjeta općine Maglaj


img

 

 

Sjednica Privrednog savjeta općine Maglaj održana je danas, 29.12.2022. godine u sali JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“.

Ovaj susret je bio prilika da se prezentiraju rezultati postignuti u 2022. godini (implementirani i aktuelni projekti i aktivnosti na području općine Maglaj, Budžet Općine Maglaj za 2023. godinu, potreba donošenja novih odluka o vatrogastvu i cijenama komunalnih usluga, aktivnosti na izradi prostorno-planske dokumentacije i aktuelne izmjene regulacionih planova, stavovi poslovne zajednice o uslugama javnog sektora za 2021. godinu), a koji su bili svojevrsne ulazne informacije za izradu Programa rada Privrednog savjeta za 2023. godinu.

Prisutni su iznijeli svoje prijedloge prema tačkama dnevnog reda i dogovorili dalje korake s ciljem unapređenja privrednog ambijenta na području općine Maglaj.