Nedjelja , 26. Jun, 2022

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti: Obavijest


img

 

Obavještavamo zainteresirana lica da je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata dostavilo obrasce zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilizirane borce i supruge umrlih demobiliziranih branilaca preko 57 godina starosti.

Obrazac zahtjeva sa pratećom dokumentacijom, može se preuzeti u Šalter sali Općine Maglaj- šalter boračke zaštite.