Petak , 21. Jan, 2022

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

O  D  L  U  K  A o produženju vremena rada i odobravanju izvođenja muzike uživo u ugostiteljskim objektima na području općine Maglaj povodom proslave Nove godine


img

 

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/07, 3/08 i 6/08) i člana 4. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 9/21) Načelnik općine Maglaj u dane novogodišnjih praznika, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o produženju vremena rada i odobravanju izvođenja muzike uživo u ugostiteljskim

objektima na području općine Maglaj povodom proslave Nove godine

 

 

Član 1.

Odobrava se vlasnicima ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj produženje vremena rada i izvođenje muzike uživo:

 

- do 04,00 sata u noći sa 31.12.2021 na 01.01.2022. godine, i

 

-  do 02,00 sata u noći sa 01.01.2022 na 02.01.2022. godine

 

Član 2.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

Vlasnici ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj zatražili su od Načelnika općine da im se odobri produženje vremena rada uz izvođenje muzike uživo do 04,00 sata u novogodišnjoj noći i do 02,00 sata u noći sa 01.01.2022. na 02.01.2022. godine.

Produženje se odobrava zbog novogodišnjih praznika i organizovanih zajedničkih dočeka Nove godine u okviru ugostiteljskih objekata.

Razmatrajući podneseni zahtjev Načelnik općine donio je Odluku kao u izreci, uz obavezno poštivanje Odluke o javnom redu i miru, uz primjenu svih higijensko-epidemioloških mjera, odnosno uz obavezno pridržavanje Naredbe kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 16.12.2021. godine, te Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona - Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu na dan 19.12.2021. godine, kao i ostalih zakonskih propisa.

 

Download.