Petak , 21. Jan, 2022

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Konkurs za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2021/2022.godinu

img

Obavještavaju se studenti da je Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, 23.11.2021.godine objavilo Konkurs za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2021/2022.godinu i ostaje otvoren 20 dana zaključno sa 13.12.2021.godine.

Zainteresirani aplikanti tekst Konkursa mogu pročitati na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, oglasnim pločama boračkih organizacija, oglasnim pločama Mjesnih ureda u Novom Šeheru i Kosovi, kao i OVDJE.

Zahtjev i sve potrebne informacije zainteresirani aplikanti mogu dobiti u Šalter Sali Općine, šalter br.5.

 

VAŽNA NAPOMENA:

U odnosu na protekle godine postoje promjene koje su veoma važne za studente, a to da su studenti dužni da prikupe svu potrebnu dokumentaciju u toku trajanja Konkursa i da ne predaju pisarnici ako dokumentacija nije potpuna.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, nadležna Služba ne smije u toku postupka tražiti dopunu nedostajuće dokumentacije, niti se ista može naknadno dopuniti, izuzev ako postoji opravdan razlog zbog čega dokumentacija nije priložena.(maglaj.ba)