STANJE NA PUTEVIMA - BIHAMK


Stanje puteva na dan: 17.08.2017.

Opšte informacije Stanje na cestama 17. 08. 2017. u 11 : 20 sati

Povoljni uvjeti za vožnju karakterišu danas saobraćajnu situaciju u BiH.

Saobraćaj se odvija usporeno ili uz kraća zadržavanja na dionicama sa aktuelnim sanacionim radovima, a izdvajamo putne pravce: M-5 Donji Vakuf-Travnik, M-4 Tuzla-Kalesija, M-16 Bugojno-Kupres, M-17 Maglaj-Žepče i M-18 Sarajevo-Vogošća.

Na magistralnom putu M-16.2 Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje zbog radova na deminiranju terena u mjestu Osojnica, od 08 do 16 sati mogu se očekivati povremene kraće obustave saobraćaja.

Pojačan je promet vozila na graničnim prelazima: Osoje, Izačić, Doljani, Bijača, Bosanski Brod i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Podsjećamo, za međunarodni promet vozila, privremeno su otvoreni granični prelazi: Duži-Imotica, Orahov Do-Slano i Hadžin Potok-Bogovolja.

Vozače napominjemo da prije polaska na putovanje provjere da li posjeduju svu potrebnu dokumentaciju za prelazak granice.

Granični prijelazi GP Velika Kladuša

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta. 

GP Bosanski Novi

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Bosanska Kostajnica

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta

GP Bosanska Dubica

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Donja Gradina

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Bosanska Gradiška

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Bosanski Brod

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Bosanski Šamac

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Orašje

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Brčko

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Rača

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Popovi

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Šepak

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Karakaj

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta

GP Bratunac

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta

GP Skelani

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta

GP Vardište

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta. 

GP Uvac

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Metaljka

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Vitine

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Hum

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

 

GP Deleuša

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Klobuk

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Zupci

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Ivanica

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Trebimlja

Zadržavanja  nisu duža od 30 minuta.

GP Neum II

Zadržavanja  nisu duža od 30 minuta.

GP Neum I

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Doljani

Pojačan promet, zadržavanja od 30 do 40 minuta.

GP Gabela Polje

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Zvirići

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Bijača

Pojačan promet vozila, zadržavanja 30 do 40 minuta.

GP Crveni Grm

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Orahovlje

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Gorica

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Prisika

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Kamensko

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Osoje

Pojačan promet vozila zadržavanja od 35 do 45 minuta. 

GP Strmica

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Ripač

Zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

GP Izačić

Pojačan promet vozila, zadržavanja 30 minuta.

Autoceste E-661 Banja Luka-Bosanska Gradiška

Zbog izgradnje vijadukta Mahovljani, za saobraćaj je zatvorena petlja Mahovljani. Vozačima se preporučuje korištenje petlje Aleksandrovac ili magistralnog puta M-16 u ovisnosti od pravca kretanja.

Magistralne ceste Poriče-Kupres

Zbog radova na sanaciji kolovoza na dionici magistralnog puta M-16 Poriče-Kupres saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje

Zbog radova na deminiranju terena u mjestu Osojnica, u vremenu od 08 do 16 sati, dolazi do povremenih kratkotrajnih obustava saobraćaja.

Drivuša

Izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.

Žepče-Maglaj

Zbog radova na izgradnji pristupne ceste u mjestu Brankovići, u vremenu od 07:30 do 17:30 sati, saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično.

Buna-Stolac

Zbog istražnih geotehničkih radova, na lokalitetu Kvanj, saobraća se usporeno uz povremene obustave do 15 minuta.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Vogošća-Sarajevo (Hotonj)

Vogošća-Sarajevo, zbog radova na izgradnji pješačke staze na dionici Donji Hotonj-Gornji Hotonj, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Rogatica-Ustiprača

Zbog radova na miniranju terena u mjestu Dub, u vremenskom periodu od 09 do 10 sati i od 14 do 17 sati, dolazi do povremene obustave saobraćaja.

Simin Han-Donje Caparde

Zbog radova na izgradnji pješačke staze u mjestu Rainci na magistralnom putu M-4 Simin Han-Donje Caparde vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Hrenovica-Mesići

Zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.

Donji Vakuf-Travnik

Zbog radova na redovnom održavanju na izlazu iz Donjeg Vakufa, povremeno se saobraća usporeno.

Regionalne ceste Velagići-Sanica

Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta na regionalnom putu R-407a Velagići-Sanica u mjestu Velagići (2,1 km od raskrsnice sa M-5) obustavlj se saobraćaj za vozila čija ukupna dozvoljena masa prelazi 7,5 t (osim za autobuse i cisterne za prevoz mlijeka). Teretna vozila preusmjeravaju se na alternativni pravac R-410 Lanište-Sanica.Vrhpolje.

Karanovac-Turbe

 Zbog aktiviranog klizišta kod mjesta Ljubačevo, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

Nevesinje-Berkovići

U toku su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji ove dionice, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično,  jednom trakom.

Breza-Vareš

Na regionalnom putu R-444 Breza-Vareš, zbog izvođenja radova na izgradnji SN kablovskog priključka za malu hidroelektranu Vareš, od 08 do 18 sati na ulazu u Vareš saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Semizovac-Ilijaš-Visoko (Malešići)

Na regionalnom putu R-445 Semizovac-Ilijaš-Visoko zbog radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice u Malešićima (od pružnog prelaza do mosta), od 08 do 16 sati vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.,

Bratunac-Drinjača

 Zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

Lukavac-Banovići

Zbog prevoza cementa industrijskim kolosijekom pruge preko regionalne ceste Lukavac-Banovići, dolazi do povremenih 15-minutnih obustava saobraćaja.

Lukavac-Vijenac-Banovići

Zbog izvođenja radova na sanaciji regionalnog puta R-471 Lukavac-Vijenac-Banovići , povremeno se saobraća naizmjenično, jednom trakom.

Gradske ceste Sanacioni radovi u Sarajevu

Zbog izvođenja neophodnih radova izmjenjen je režim saobraćaja u ulicama: Tuzlanska, Ismeta Alajbegovića Šerbe, Mehmed paše Sokolovića, Sarač Ismailova, Petrakijina, Krivoglavci, Put Famosa, Muse Ćazima Ćatića, Vrelo Bosne, Aleksandra Puškina, Bjelašnička, Panjina kula, Iza Hrida, Novopazarska, Nusreta Šišića Dede, Hakije Kulenovića i Zvornička.

Izmjena režima saobraćaja u ulici Kardinala Stepinca u Mostaru

Zbog radova na izgradnji glavnih kanalizacijskih kolektora grada Mostara, u ulici Kardinala Stepinca zabranjeno je kretanje vozila prema Centru II i Mepas Mall-u.

Radovi na Trgu Maršala Tita u Bihaću

Zbog izgradnje poslovnog objekta na Trgu Maršala Tita, saobraća se jednom trakom.

Obustava saobraćaja na južnom ulazu u Maglaj

U toku su sanacioni radovi na južnom ulazu u grad (Liješnica), zbog čega je saobraćaj potpuno obustavljen i odvija se kroz sjeverni ulaz u grad.

Sanacioni radovi u Velikoj Kladuši

U toku su sanacioni radovi u ulici Zuhdije Žalića (od ulice M. Tita do mosta na rijeci Grabarskoj), zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Obustava u ulici Kemal begova (Sarajevo)

Zbog radova na rekonstrukciji kanalizacionog sistema od 08 do 16:30 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Kemal begova. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcima, a radovi će se izvoditi u fazama:
Faza 1 : od raskrsnice sa ulicom Hasana Kikića do spoja sa ulicom.
Faza 2 : od raskrsnice sa ulicom Jezero do spoja sa ulicom Hasana Kikića
Faza 3 : od raskrsnice sa ulicom Alipašina do spoja sa ulicom Koševo.

Tarčin-Gornja Bioča

-Zbog izvođenja neophodnih radova, od 07 do 17 sati, izmjenjen je režim saobraćaja na lokalnom putu Tarčin-Gornja Bioča.

Obustava saobraćaja u ulici Iza Hrida (Sarajevo)

Zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže od 08 do 16 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Iza Hrida (na dijelu kod objekta porodične ambulante Hrid). Za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci: Iza Hrida-Kamenica-Iza gaja i obratno, Iza Hrida-Nalina-Hošin Brijeg i obratno, Iza Hrida-Nalina-Hošin Brijeg-Jarčedoli-Trčivode i obratno. 

Obustava saobraćaja u ulici Azize Šaćirbegović (Sarajevo)

Zbog radova na rekonstrukciji/izgradnji Južne longitudinale,na snazi je privremena obustava saobraćaja u ulici Azize Šaćirbegović (od raskrsnice sa ulicom Safeta Hadžića do raskrsnice sa krakom ulice A. Šaćirbegović- Milana Preloga).
U ulicama Zvornička i Safeta Hadžića u zoni raskrsnice ulica Zvornička, A. Šaćirbegović, Safeta Hadžića, Triglavska i Put Mladih Muslimana, saobraćaj se ograničava na dvije saobraćajne trake, za odvijanje saobraćaja u dva smjera i funkcionalnog odvijanja saobraćaja raskrsnice i protoka vozila iz ulica: Triglavska i Put Mladih Muslimana.

Izmjena režima saobraćaja zbog realizacije programa „23 Sarajevo Film Festivala“

Radi realizacije programa „23 Sarajevo Film Festivala“ do 18.08. u vremenu od 17 do 24 sati za saobraćaj će biti zatvorene ulice: Zelenih beretki (od raskrsnice sa ulicom Ćumurija do raskrsnice sa ulicom Gimnazijska), Branilaca Sarajeva  (od raskrsnice sa ulicom Gimnazijska do raskrsnice sa ulicom Kulovića) i Ćemaluša (od raskrsnice sa ulicom M.Mustafe Bašeskije do raskrsnice sa ulicom Branilaca Sarajeva). 

Audio izvještaj Audio izvještaj 17. 08. 2017. u 10 : 15 sati

Video izvještaj Video izvještaj