Srijeda , 29. Sep, 2021

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Aktivnosti HKDU ''Gromovnik'' Novi Šehe: U arhivama će se naći i prikaz nekadašnje kosidbe (FOTO)

img

Članovi Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva „Gromovnik“ iz Novog Šehera, nakon pisanja scenarija, višemjesečnih proba i prikupljanja i izrade tradicionalog alata, ovih dana snimili su još jedan izuzetan video materijal.

Nakon što su kosci pokosili travu, a domaćice pripremile kosački doručak, u popodnevnim satima 30 tak članova „Gromovnika“ počelo je sa sakupljanjem trave i dijenjem sijena. Naravno, sav rad bio je protkan šalama i izvornim pjesmama žapačko-maglajskog kraja, a na kraju se odigralo i tradicionalno kolo „Maglajka“.Uz ranije snimljenje materijale – tradicionalno pranje haljina, uređenje lana i berbu kukuruza, i ovaj materijal će biti dio kulturne baštine Hrvata ovog dijela Bosne i Hercegovine, koji će kasnije kao sastavni dio multietničke i multikulturalne BiH biti pohranjen u arhive zavičajnih i nacionalnih biblioteka. Podršku ovom višegodišnjem projektu HKDU „Gromovnik“ dale su općine Maglaj i Žepče, lokalni privrednici i pojedinci.


N.Br./maglaj.net