Subota , 19. Sep, 2020

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Obavještenje za poljoprivredne proizvođače sa područja općine Maglaj

img

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Maglaj da su isplaćena sredstva za one  koji se nalaze na preliminarnoj listi Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a koji su u momentu prijave bili upisani u RPG, te dostavili fiskalne račune što je bio uslov Javnog poziva za proljetnu sjetvu.

Sredstva za poticaj su obezbjeđena u skladu sa Sporazumom o realizaciji Programa poticaja proljetne sjetve u 2020. godini, broj: UP-I-05-20/16-730/20 od 18.06.2020. godine potpisanog  između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstva i vodoprivredu ZDK broj: 05-20-7249-10/20 od 27.05.2020. godine i Općine Maglaj broj: 06-04-26-2010/20 od 01.06.2020. godine. Ukupno je isplaćeno 112.680 hiljada KM.


(maglaj.ba)