Četvrtak , 09. Jul, 2020

Koronavirus u Maglaju

0 slučaja (trenutno)
748 testirano
0 samoizolacija
147 oporavljenih

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

NAREDBA Općinskog štaba civilne zaštite

img

Na današnjoj održanoj sjednici Općinskog štaba civilne zaštite donesena je sljedeća Naredba:

U skladu sa članom 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara  od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:39/03, 22/06 i 43/10), Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, broj: 408/2020 od 16.03.2020.godine i Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-40/2020 i 12-40-6-148-41/2020;  od 22.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite donosi

 

N A R E D B U

 

1. Naređuje se zabrana kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1,5 metra na području općine Maglaj.

2. Naređuje se taksi vozačima na području općine Maglaj da u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača uz poštivaje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice) i za putnike i za vozače.

3. Naređuje se svim zdravstvenim ustanovama na području općine Maglaj da otvore telefonske linije za građane, koji moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata, u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći.

4. Zabranjuje se rad privatne stomatološke prakse na području općine Maglaj.

5. Naređuje se JU Dom zdravlja Maglaj da organizuje prijem hitnih slučajeva za potrebe stomatoloških intervencija, te da po potrebi angažuje i stomatologe privatne prakse kako bi se omogućio neometan rad.

 

Naredba stupa na snagu 23.03.2020.godine i primjenjivat će se sve dok postoji potreba za navedenim mjerama uslovljeno epidemiološkoj situaciji. Download