Četvrtak , 02. Jul, 2020

Koronavirus u Maglaju

1 slučaja (trenutno)
728 testirano
0 samoizolacija
142 oporavljenih

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Općinu Maglaj posjetili konsultanti UNDP-a BiH

img

U okviru projekta UNDP BIH „Povećanje ulaganja u objekte javne namjene s niskom emisijom ugljika“ Općinu Maglaj su posjetili angažovani konsultanti UNDP-a.

Prezentovali su proces i plan aktivnosti na izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena, kao i korake za pristupanje Općine Maglaj Sporazumu gradonačelnika/načelnika za klimu i energiju.

Budući Akcioni plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena ( SECAP ) ima za cilj da na osnovu postojećeg stanja definiše mjere za smanjenje emisije CO2 na području općine Maglaj i poveća otpornost općine na klimatske promjene.

 


(maglaj.ba)