Petak , 25. Jun, 2021

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Volonteri radili u narodnoj kuhinji i dijelili pomoć socijalno ugroženim (FOTO)

img

5. decembar Međunarodni dan volontera

5.decembar je Međunarodni dan volontera. Nakon što su u srijedu volonteri Mješovite srednje škole Maglaj aktivno učestvovali u prikupljanju sredstava za postradalo stanovništvo Albanije, što je bila aktivnost Regionalnog odbora „Merhamet“ Maglaj, u četvrtak su volonteri dvije srednje škole ponovno u akciji. U okviru redvnih aktivnosti Crvenog križa Maglaj i Centra za socijalni rad, volonteri iz Mješovite srednje škole danas su počeli sa podjelom 30-tak prehrambenih paketa za socijalno ugrožene pordice sa područja općine. Dio paketa ovim porodicama na terenu će podijeliti predstavnici mjesnih zajednica. Učenici gimnazije „Edhem Mulabdić“ volontirali su u narodnoj kuhinji „Merhameta“, gdje su aktivno učestvovali u pripremi i podjeli obroka za korisnike. Takođe, korisnici kuhinje dobili su i voće od stalnog donatora ove humanitarne organizacije. Dio dana gimnazijalci su proveli sa mališanima Dječijeg vrtića Maglaj gdje su relaizovali zabavne radionice, a takođe su volontirali i u Centru za socijalni rad.

Iz Crvenog križa Federacije BiH poručili su: „Danas, na Međunarodni dan volontera kao i svaki dan prepoznajemo sjajan posao koji naši volonteri rade na terenu. Volonteri su stub naše organizacije. I na današnji dan kažemo – Hvala Volonteri! Volonteri igraju ključnu ulogu u izgradnji povjerenja sa zajednicom. Volonteri uključeni u lokalnim zajednicama su najznačajniji u ranoj fazi nakon prirodne ili druge nesreće posebno za prevenciju zdravstvenih i mentalnih stanja. Volonteri su prvi na frontu u odgovoru na prirodne i druge nesreće.“
N.Br./maglaj.net