Nedjelja , 26. May, 2019

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Merhamet organizuje akciju prikupljanja pomoći za narod Jemena

img

Zbog humanitarne krize izazvane ratom u Jemenu, HO „Merhamet“ MDD donio je odluku o pokretanju akcije pod nazivom „Pomoć stanovništvu Jemena“. Akcija prikupljanja novačnih sredstava provodi se u svim organizacionim jedinicama HO „Merhamet“ MDD u zemlji i inostranstvu.

Akcija prikupljanja pomoći za stanovništvo Jemena putem humanitarnih kasa bit će organizirana na području općine Maglaj u petak, 15.03.2019. godine u periodu od 11,30 do 13,00 sati, ispred Jusuf-pašine (Kuršumlija) džamije, Nove gradske džamije (Vali Redžep Jezidžoglu) i Muharem-pašine džamije u Novom Šeheru, i u srijedu, 20.03.2019. godine, na platou ispred Općine Maglaj, gdje će naši volonteri sa obilježjem i akreditacijom „Merhamet-a“ biti prisutni uz kase. Naime, „Merhametove“ kase bit će postavljene na otvorenim prostorima i punktovima u svim većim gradovima FBiH, gdje će građani, u skladu sa svojim mogućnostima, moći donirati sredstva za ugroženo stanovništvo Jemena.

Osim toga, sredstva za ovu akciju se prikupljaju i:

1. Putem humanitarnog telefona broj: 090 292 001.

Vrijednost poziva je 3,00 KM.

2. Uplatama na namjenski račun otvoren za ovu akciju:

Za uplate u zemlji:

Račun Vakufske banke broj: 1601120000002395

poziv na broj: 160103000089166 za uplate u KM

160103000089263 za uplate u EUR

 

Za uplate iz inostranstva (EUR):

Intermediary Bank: UNICREDIT BANK AUSTRIA AG Vienna 1011

SWIFT CODE: BKAUATWW

Beneficiary's Bank: VAKUFSKA BANKA D.D. SARAJEVO

SWIFT CODE: VAKUBA22

IBAN: BA391601030000089263

Beneficiary: HO „MERHAMET“ MDD, Bistrik 2 Sarajevomaglaj.net