Ponedeljak , 17. Jun, 2019

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Rad Zemljišno-knjižnog ureda u Maglaju

img

Građanima omogućene uštede od 6 miliona KM

Prije tri godine Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Na području općine Maglaj, do sada su obrađene katastarske općine Kosova, Moševac, Maglaj, Liješnica, Jablanica, Ulišnjak, a pokrenuta je procedura za Novi Šeher i Mladoševica.

U Zemljišno-knjižnom uredu do sada je zaprimljeno oko 25.000 predmeta, a ovim projektom građanima su omogućene uštede od oko 6 miliona KM jer se svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koji su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige provode bez naplate sudske takse“, naglasio je pravnik Dino Aličić, šef Zemljišno-knjižnog ureda, u kojem je zaposlen i Salim Bećirović. Ovih dana upućen je poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Novi Šeher i Mladoševica da prijave svoja prava na nekretninama u Zemljišno-knjižnom uredu Maglaj Općinskog suda u Zavidovićima a rok je 29.januar 2019.godine. „Moram naglasiti da kroz ovaj proces ne možemo rješavati one dugogodišnje nerješene imovinsko-pravne odnose, jer su to stvari koje se rješavaju redvnim sudskim procedurama“, dodao je Aličić na kraju razgovora.

 
N.Br./maglaj.net