Utorak , 21. May, 2019

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Maglaj: Na četiri javna parkirališta postavljeni parking aparati (FOTO)

img

Na četiri javna parkirališta kojima upravlja Komunalnoj javno društvo (KJD) Maglaj uveden je novi sistem naplate putem parking aparata. Parking aparati postavljeni su na javna parkirališta kod zgrade općine Maglaj, u Viteškoj ulici ispred stambeno-poslovnog objekta, na Tržnom centru u Aleji ljiljana te uz poslovne prostore na zapadnoj strani Tržnog centra. „Sve aktivnosti koje smo vodili išle sa ka tome da se uvede više reda u oblast parkiranja u samom gradu. Uređenim parkinzima puno će se postići i u pogledu komunalnog reda“, rekao je Mehmed Bradarić, direktor KJD Maglaj.Aparati primaju kovanice od pola, jedne, dvije i pet KM, a dnevna parking karta u iznosu od 5,00 KM važi 24 sata na svim javnim parkiralištima. Parking karta je dokaz o uredno plaćenoj naknadi za parkiranje te je u skladu sa članom 17. Odluke o javnim parkiralištima, a korisnik je u obavezi da istakne parking kartu sa unutrašnje strane vjetrobranskog stakla. „U slučaju nepoštivanja Odluke, ovlašteno lice KJD Maglaj izdaće pismeno upozorenje o obavezi isticanja parking karte na vozilu u propisanom roku od 10 minuta. Ukoliko korisnik javnog mparkirališta ne postupi u skladu sa upozorenjem, ovlašteno lice izvršiče blokadu točkova na vozilu. Utvrđena je i cijena deblokade točkova na vozilu i to 20 KM za putnička i 30 KM za kamione, autobuse i priključna vozila“, najavili su iz ovog preduzeća.

Na javnim parkiralištima postavljen i video nadzor

Na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata putem parking aparata, postavljen je i video nadzor. U skorije vrijeme će se na javnim parkiralištima postaviti i uputstva za korištenje parking aparata, a do tada sve informacije korisnici parkirališta mogu dobti od ovlaštenog lica koje vrši kontrolu naplate. „Nadamo se da će korisnici javnih parkirališta postupati u skladu sa odredbama odluke Općinskog vijeća o javnim parkiralištima i aktima KJD Maglaj, kako bi izbjegli obavezu plaćanja deblokade vozila, a u konačnici i plaćanja kazne predviđene članom 33. Odluke o javnim parkiralištima“, navode iz KJD Maglaj.
N.Br./maglaj.net