Petak , 26. Apr, 2019

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Novi izgled zelene pijace u Maglaju, prodavci oštro negoduju (FOTO)

img

Prodavci negoduju, iz KJD Maglaj tvrde da rade u skladu sa nalogom inspekcije

Prostor zelene pijace u Maglaju od juče (srijede op.a.), kada je tradicionalno pazarni dan, ima novi izgled. Naime, tri lokacije na kojima se nalaze tezge ograđene su metalnom ogradom sa ostavljenim prostorim za dopremu robe. I dok prodavci oštro negoduju i iskazuju svoje nezadovoljstvo iz Komunalnog javnog društva (KJD) Maglaj podsjećaju da su od početka godine održali nekoliko sastanaka sa prodavcima tokom kojih su ih upoznali sa planiranim aktivnostima i da mjesta iznenadjenju za izgled pijace ne bi trebalo biti. Takođe, izašli im se i u susret 30% manjim iznosom sredstava na ime zakupa. „Ovo nama ne odgovara jer nismo ovce da se ogradimo u tri tora. I naše mušterije se smiju. Bolje da su natkrili pijacu“, poručuje Asim Karabegović. Esma Bradarić tvrdi da prodavce teško pronalaze stalne mušterije. „Prosto sam se iznenadila, trebali su staviti jednu, a ne tri ograde. Ovako uređenu pijacu nigdje nisam vidjela“,  dodaje Esma. Hidajet Osmanbegović tvrdi da se u Maglaju otvorio zoološki vrt. „U kavezima smo, katastrofa. Bolje da su pare iskoristili i natkrili pijacu da ne kisnemo i ne budemo na suncu“, priča Hidajet.Građani i za i protiv novog izgleda pijace

Mišljenja građana, su podijeljena. „Divno je sve. Lijepo se i snalazim i znam gdje su prodavci kod kojih kupujem“, kaže Fatima Bilić. „Mislim da je prednost trebalo dati natkrivanju prostora zelene pijace. Žao mi bude kad vidim kako im kisne roba ili strada na suncu“, mišljenja je Abdulkerim Mulasmajić. „Malo je bolje organizovana pijaca, ali nisam sigurna da li su trebale ograde ili nisu“, dodala je Ljilja Džambo.KJD poručuju: Radimo u skladu sa nalogom inspekcije

Općina Maglaj prostor zelene pijace dala je na upravljanje KJD Maglaj. Kako je već uređen prostor mliječne pijace u skladu sa svim zakonom predviđenim mjerama, krenulo se i sa uređenjem zelene pijace. Naime, krajem godine KJD je dobilo upozorenje Kantonalne tržišne inspekcije na zakonito postupanje i poduzimanje mjera u cilju uređenja zelene pijace u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim su takođe bile i predviđene sankcije i do 10.000 KM za odogovorno i pravno lice. U upozorenju je navedeno da je KDJ dužno utvrditi pijačni red, jasno obilježiti i izdvojiti pijačni od okolnog prostora te odrediti dane i vrijeme pijačne trgovine. U KJD su sačinili glavni projekat sa jasnim planom izgleda zelene pijace. Dobijena je građevinska i urbanistička saglasnost. Tada se krenulo i sa građevinskim radovima i sve je tvrde u KJD urađeno u skladu sa nalogom nadležne inspekcije. Prema najava razmišlja se i o natkrivanju prostora zelene pijace u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.


N.Br./maglaj.net