Ponedeljak , 08. Mar, 2021

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Strategija razvoja općine Maglaj 2021-2027.g. - IV sjednica Općinskog razvojnog tima


img

U utorak, 26. januara 2021. godine održana je IV - sjednica Općinskog razvojnog tima (ORT-a) – za strateško planiranje i izradu „Strategije razvoja općine Maglaj 2021-2027. godine“.

Na sjednici su razmatrane i obrađene slijedeće tačke dnevnog reda:

1. Informacija o prethodno provedenim aktivnostima procesa izrade „Strategije razvoja općine Maglaj 2021-2027. godine“
2. Utvrđivanje prioriteta i mjera „Strategije razvoja općine Maglaj 2021-2027. godine“;
3. Identifikacija strateških projekata;
4. Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata;
5. Izrada indikativnog finansijskog okvira;
6. Usklađivanje dinamičkog plana i rokova za izradu strategije;
7. Razno;

Nakon završetka pripremne faze, te faze izrade situacione analize i strateške platforme, nakon on line konsultacija provedenih sa tematskim/sektorskim grupama, Općinski razvojni tim je razmotrio sve pristigle sugestije, prijedloge i mišljenja članova tematskih grupa. U konstruktivnoj atmosferi, uz iznošenje stavova svih prisutnih članova razvojnog tima utvrdio je prioritete, mjera i strateške projekte „Strategije razvoja općine Maglaj 2021-2027. godine“.


Na sjednici je takođe usvojen indikativni finansijski okvir realizacije „Strategije razvoja općine Maglaj 2021-2027. godine“.


Usaglašena je i dinamika završetka procesa izrade Strategije, te je planiran završetak Nacrta dokumenta tokom februara i njegovo usvajanje, nakon provedene javne rasprave, do kraja marta 2021. godine.