Ponedeljak , 08. Mar, 2021

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Misija OSCE-a u BiH- Javni oglas za posao


img

 

Odjel za ljudsku dimenziju OSCE-a identificirao je nekoliko infrastrukturnih projekata u BiH koji bi mogli pomoći u promicanju strateških ciljeva odjela. Jedan od projekata uključuje izgradnju novog mosta preko rijeke Bosne u općini Maglaj na lokaciji Bradići / Fojnica (na zapadnoj strani rijeke) i Krsno Polje (na istočnoj strani rijeke). Prije rata, viseći pješački most nalazio se u blizini predloženog mjesta. Most je uništen u ranim fazama rata i nije obnovljen nakon rata. Trenutno se istražuju dvije mogućnosti mosta.

Opcija 1 je most s jednim trakom za motorna vozila (promet srednje veličine), uključujući pločnik (pješačka traka), a opcija 2 je pješački most. Most na predloženom mjestu - bilo za vozila i pješake, bilo samo za pješake - imao bi pozitivan utjecaj na održivi povratak, lokalni ekonomski razvoj i napore na pomirenju nakon rata. Zbog obližnje željezničke pruge na zapadnoj strani rijeke, most bi također pomogao povezati susjedne općine Maglaj, Žepče i Doboj.

Misija OSCE-a u BiH je objavila oglas za posao konsultanta/građevinskog inženjera za izradu studije izvodljivosti/idejnog projekta/procjene troškova za mogući projekat konstrukcije "Mosta mira" na rijeci Bosni između naselja Bradići/Fojnica-Krsno Polje u općini Maglaj.

Svrha je:

  1. a) procjena izvodljivosti izgradnje jednotračnog mosta za motorna vozila (srednji promet) s pločnikom na predloženom mjestu i
  2. b) procjena izvodljivosti izgradnje pješačkog mosta na predloženom mjestu.

 

Zadatak uključuje izradu osnovnih tehničkih dokumenata (uključujući procjenu troškova) i pripremu projektnog zadatka za idejne projekte (idejni projekti) u formatu potrebnom za dobivanje urbanističkog odobrenja od strane nadležnih državnih tijela.

Potrebne kvalifikacije:

-prvi ciklus visokog obrazovanja -građevinske struke, po mogućnosti magisterij;

- najmanje 10 godina relevantnog iskustva u području niskogradnje, posebno u projektiranju mostova i sličnih građevina;

- profesionalno licenciranje u područjima arhitekture i / ili građevine u skladu s entitetskim zakonima o prostornom planiranju i gradnji i relevantnim podzakonskim aktima;

- dokazano iskustvo kao projektant i / ili član odbora za tehnički prijem infrastrukturnih projekata;

- izvrsne vještine pisanja i usmene komunikacije na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, kao i na engleskom jeziku;

- izvrsne računarske vještine (aplikacije MS Office) i sposobnost korištenja informacijskih tehnologija kao alata i resursa.

 

Tekst javnog oglasa možete pogledati OVDJE.