Petak , 18. Oct, 2019

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Rezultati o procesu izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Maglaj za učešće u u evaluacionoj komisiji u u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sk


img

 

Poziv članovima organizacija civilnog društva sa područja općine Maglaj da se prijave za učešće u Evaluacionoj komisiji u objavljen na web stranici općine Maglaj 28. maja, te je trajao od 28. maja do 6. juna 2019. godine, do kraja dana.

Do predviđenog roka, ukupno su se prijavila dva (2)kandidata, i to:

  1. Eldis Kusur iz Udruženje „Aktivist“, prijava pristigla dana 06. juna 2019.
  2. Gđa. Zumra Gušo iz SRD „Bosna“ Maglaj, prijava pristigla dana 06. juna 2019.

Kako bi na demokratski način završio izbor predstavnika organizacija civilnog društva u ponedjeljak, 10. juna 2019. godine na web stranici Općine Maglaj je objavljen Poziv predstavnicima organizacija civilnog društva sa područja općine da glasaju koji od dva kandidata će ih predstavljati u Evauacionoj komisiji.

Glasati su mogli isključivo predstavnici organizacija civilnog društva sa područja općine Maglaj i to za samo jednog kandidata po principu jedna organizacija - jedan glas. Glas je trebao biti poslan elektronskom poštom na ferhat.bradaric@maglaj.ba sa zvanične email adrese organizacije civilnog društva ili ovlaštenog predstavnika organizacije civilnog društva do 13. juna 2019. godine do 14:00 sati.

Na dan, 14. juna 2019. godine, predstavnik Općine Maglaj i predstavnik UNDP / ReLOaD projekta su pregledom elektronske pošte ferhat.bradaric@maglaj.ba konstatovali da su u predviđenom roku pristigla ukupno tri glasa (13. juna do 14:00 sati) od tri organizacije civilnog društva (Udruženje „Osoje“ Maglaj, Udruženje „Fojničani“ Maglaj i Udruženje „Dictum Factum“), a da su po isteku roka pristigla još dva glasa (14. juna) od dvije organizacije civilnog društva (Udruženje „Agro Liješnica“ i UABNOR Maglaj). Konstatovano je da će se u ukupan rezultat glasanja uzeti samo glasovi onih organizacija čije elektronske pošte su pristigle do predviđenog roka.

Kako su sva tri glasa, koja su pristigla do predviđenog roka, bila za gđu Zumra Gušo, predstavnicu SRD „Bosna“ Maglaj, gđa Zumra Gušo je izabrana za člana Evaluacione komisije.

Rezultati izbora predstavnika civilnog društva u evaluacionoj komisiji će biti objavljeni na internet stranici Općine Maglaj, te će predstavnik civilnog društva biti imenovan Rješenjem o imenovanju komisije od strane općinskog načelnika. Predstavnik civilnog društva će biti imenovan Rješenjem o imenovanju komisije od strane općinskog načelnika.