Petak , 18. Oct, 2019

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Infrastrukturni radovi na području općine Maglaj


img

 

Brojni infrastrukturni radovi na području općine Maglaj su u toku. Radi se na sanaciji i rekonstrukciji nekategorisanog puta za Abidoviće, MZ Bijela ploča, u dužini od 176 metara. Polovina puta je asfaltirana, a drugi dio zbog problema konfiguracije i sastava terena u fazi je pripreme za asfaltiranje.

Također, u MZ Bijela ploča završeno je asfaltiranje puta u dužini od 50 metara, a u MZ Jablanica u toku su pripreme za asfaltiranje puta za Soviće u dužini od 182 metra. Trenutno se rade odvodni kanali, te nasipanje kamenog materijala određene granulacije po potrebi.

Radi se sanacija lokalnog puta Jablanica-Donji Rakovac u dužini od 232 metra ( 50+182 ) sa krpljenjem udarnih rupa na kritičnim dionicama.

Završeni su radovi u MZ Straište gdje je urađen nastavak asfaltiranja u dužini od 383 metra sa novim propustima i komplet odvodnjom. Također, završeni su radovi i na sanaciji i rekonstrukciji pristupnog puta most Natronka, s desne strane rijeke Bosne u dužini od 200 metara i širine 4 metra.