Srijeda , 19. Jun, 2019

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Održan sastanak radne grupe za izradu Akcionog plana, prevencije i borbe protiv korupcije


img

 

Danas je održan sastanak radne grupe za izradu Akcionog plana, za prevenciju i borbu protiv korupcije u Općini Maglaj. Mirhunisa Bektaš, direktorica Udruženja KAM iz Zenice, koja je članica Antikorupcijske mreže Account u BiH, predstavila je do sada urađene aktivnosti.

„Obavljeno je istraživanje putem upitnika, koje su popunili uposlenici Općine Maglaj i urađena je kvalitativna i kvantitativna analiza upitnika na osnovu kojeg će biti definirani strateški pravci u dokumentu Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv korupcije općine Maglaj“, kazala je direktorica Bektaš.